Arkæologi / Archaeology - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Arkæologi / Archaeology


62106.    ADAMSEN, CHRISTIAN og VIVI JENSEN (red.). Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807. Bind 1-5. Illustreret. Højbjerg, Wormianum, 1995-2003. Originale papirbind. 346 + 348 + 333 + 523 + 200 sider.
1. Vest- og Syd-jylland. 2. Nord- og Østjylland. 3. Bornholm, Lolland-Falster og Fyn. 4. Sjælland, Samsø og Møn. 5. Tillæg og registre. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


25124.    ANDERSEN, H. HELLMUTH, H.J. MADSEN og OLFERT VOSS. Danevirke. Bind 1-2. Illustreret. København 1976. 4°. Originalt papirbind. Tekstbind: 110 sider. Planchebind: 50 sider + 12 tavler. (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter). De første blade lidt bølgede. Ryggene falmede.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


39622.    ANDERSEN, H. HELLMUTH, P.J. CRABB og H.J. MADSEN. Århus Søndervold - en byarkæologisk undersøgelse. Illustreret. København 1971. 4°. Originalt papirbind. 337 sider. (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, Bind IX). Lidt skæv pga fugt.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


67892.    ASINGH, PAULINE. Grauballemanden - portræt af et moselig. Rigt illustreret. København, Gyldendal / Moesgård Museum, 2009. 4°. Originalt papirbind. 243 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


45027.    ASINGH, PAULINE and NIELS LYNNERUP (ed.). Grauballe Man. An Iron Age Bog Body Revisited. Illustrated. Aarhus, Moesgaard Museum, 2007. 4°. Publisher's boards. 351 pages. (Jutland Archaeological Society Publications vol. 49).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


73568.    BAUN CHRISTENSEN, LEIF, MICHAEL CHRISTENSEN, CONNY BÆK HANSEN og LEIF INGVORSEN. Jelling - det gamle kongesæde i vækst. Træk af Jellings historie 1960 til 2004. Illustreret. Jelling 2004. 4°. Originalt papirbind. 399 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


39774.    BECKER, C.J. Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. Studier over Tragtbægerkulturen i Danmark. Illustreret. København 1947. 318 sider + 28 plancher. (Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1947). Uopskåret. Lille rift i foromslag.
Disputats. With summary in English: »Neolithic Pottery in Danish Bogs. A study of the funnel-beaker culture in Denmark«.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


72666.    BENDER JØRGENSEN, LISE og PALLE ERIKSEN. Trabjerg. En vestjysk landsby fra vikingetiden. Illustreret. Aarhus 1995. 4°. Originalt papirbind. 240 sider. (Holstebro Museums Række). (Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, Bind XXXI:1).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


32313.    BILLE HENRIKSEN, BIRGITTE. Lundby-holmen. Pladser af Maglemose-type i Sydsjælland. Med zoologisk bidrag af Knud Rosenlund. Illustreret af Grete Karl Sørensen. København 1980. 4°. Originalt papirbind. 142 sider. (Nordiske Fortidsminder, Serie B, Bind 6).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


40701.    BROHOLM, H.C. Danmark og Romerriget. En kulturhistorisk skitse. Illustreret. København 1952. Originalt papirbind. 122 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


40703.    --- Danmarks Bronzealder. Bind 1-4. Illustreret. København 1943-49. 4°. 236 + 301 + 283 + 333 sider. Omslagene med lidt brugsspor. Uopskårne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


96360.    CHRISTOPHERSEN, AXEL. København og omegn gennem 6000 år. En korlægning af de arkæologiske interesseområder i Københavns Kommune. Med kort. Københavns Bymuseum, 1985. 4°. 168 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


67898.    DANIEL, GLEN and POUL KJÆRUM (ed.). Megalithic Graves and Ritual. Papers presented at the III Atlantic Collquium, Moesgård 1969. Illustrated. Copenhagen 1973. 4°. 229 pages. (Jutland Archaeological Society Publications XI). The cover partly sunned.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


40707.     DANMARKS LÆNGSTE UDGRAVNING. Arkæologi på naturgassens vej 1979-86. Redigeret af Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Illustreret. København, Nationalmuseet, 1987. 4°. Originalt papirbind. 516 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


40413.    DEHN-NIELSEN, HENNING. 348 oldtidsminder i Jylland. Illustreret. København 1976. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 180 sider + 4 kort. (Gyldendals Bogklub). Spor efter exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


99646.    DELEURAN, CLAUS. Illustreret Danmarks-historie for Folket. Bind 1. De ældste Tider. Fra Verdens Skabelse og til og med Jægerstenalderen. Tegneserie. 1. oplag. København 1988. 4°. Originalt papirbind. 48 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


41276.    --- Illustreret Danmarks-historie for Folket. Bind 1. De ældste Tider. Fra Verdens Skabelse og til og med Jægerstenalderen. Tegneserie. 2. oplag. København 1989. 4°. Originalt papirbind. 48 sider. Ryggen lidt slidt.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


86841.    EBBESEN, KLAUS. The Battle Axe Period. / Stridsøksetid. Illustrated. Copenhagen, Attika, 2006. 4°. Publisher's boards. 858 pages.
Some text in English, some in Danish.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


40761.    --- Døden i mosen. Illustreret. København 1986. Originalt papirbind. 127 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


37421.    --- Gravhøjenes mennesker. Illustreret. København 1989. 112 sider. (Fremads Fokusbøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


47291.    EVANS, ANGELA CARE. The Sutton Hoo Ship Burial. Illustrated. London 1986. 127 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


52713.    FALKTOFT ANDERSEN, INGRID. Vejviser til Danmarks oldtid. Illustreret. København 1994. Originalt papirbind. 379 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


31821.    GLOB, P.V. Studier over den jyske Enkeltgravskultur. Illustreret. København 1945. 282 sider. (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1944).
Disputats. With summary in French: »La civilisation des sépulturess individuelles de Jutland«. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


40724.    GRANDJEAN, LOUIS E. De danske Gotlandsfarere. Illustreret. København 1950. 81 sider. (Søhistoriske Skrifter IV). Tilskrift foran. Lille stød på øverste højre hjørne.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


62899.    GRANT, JOHN. Vikingetidens guder og helte. Illustreret. København 2001. 4°. Originalt papirbind. 128 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


40622.    GUDNITZ, FRED. Broncealderens Monumentalkunst. De skandinaviske helleristninger. Illustreret. Bohuslän 1962. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 128 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


29282.    HANSEN, H.P. Jydepotter og Løb. Gammel dansk Husflid. Illustreret. København 1944. 4°. Originalt halvshirtingsbind. 140 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


40517.    HEDEAGER, LOTTE og KRISTIAN KRISTIANSEN (red.). Arkæologi leksikon. Illustreret. København, Politiken, 1985. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 284 sider. (Politikens Danmarkshistorie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


40374.    HELLMUTH ANDERSEN, H. Jyllands vold. Med bidrag af H.J. Madsen og Olfert Voss. Illusteretr. Århus, Wormianum, 1977. Originalt papirbind. 76 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


95567.     HOVEDBERETNING OM DET KONGELIGE NORDISKE OLDSKRIFT-SELSKABS TILSTAND, ARBEIDER OG FORHANDLINGER I AARENE 1825, 1826 OG 1827. København 1828. 67 sider. Originalt bogtrykt omslag. Marginalt en gennemgående skjold.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


38004.    HVASS, STEEN. og BIRGER STORGAARD (red.). Da klinger i muld... 25 års arkæologi i Danmark. Illustreret. København 1993. 4°. Originalt papirbind. 312 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


37327.    ILKJÆR, JØRGEN. Illerup Ådal - et arkæologisk tryllespejl. Med bidrag af maleren og grafikeren Roj Friberg. Illustreret. Århus, Moesgård, 2000. 4°. Originalt papirbind. 151 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


19696.    JAMES, SIMON. Kelternes verden. Illustreret. København 1994. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 192 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


19463.    JENSEN, JØRGEN. Danmarks oldtid. Bind 1-4. 1. udgave. 1. oplag. Illustreret. København 2001-04. Originale shirtingsbind med smudsomslag. 619 + 611 + 685 + 640 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 800,-


71121.    --- I begyndelsen. Fra de ældste tider til ca. 200 år f.Kr. Illustreret. København 1988. Originalt halvshirtingsbind med smudsomslag. 391 sider. (Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bind 1).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


84015.    --- Manden i kisten. Hvad bronzealderens gravhøje gemte. Illustreret. København 1997. 4°. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 208 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


36865.    --- Nordens guld. En bog om oldtidens rav, mennesker og myter. Illustreret. København 1982. 186 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


49899.    JENSEN, JØRGEN STEEN (red.). Tusindtallets danske mønter fra Den kongelige Mønt- og Medaillesamling / Danish coins from the 11th century in The Royal Collection of Coins and Medals. Richly illustrated. Copenhagen, The National Museum, 1995. 4°. Publisher's cloth binding with dustjacket. 171 pages. In original slipcase.
Text in Danish and English.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


40695.    KAUL, FLEMMING. Da våbnene tav. Hjortspringfundet og dets baggrund. Illustreret. København 1988. Originalt papirbind. 95 sider.
With English summary: Ehen the Weapons were Stilled." NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


96294.    KAUL, FLEMMING, MARTIN STOLTZE, FINN OLE NIELSEN og GERHARD MILSTREU. Helleristninger. Billeder fra Bornholms bronzealder. 1. oplag. Illustreret. Rønne 2005. Originalt papirbind. 165 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


68217.    KJER MICHAELSEN, KARSTEN. Politikens bog om Danmarks oldtid. Illustreret. København 2002. Originalt papirbind. 311 sider. (Politikens håndbøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


2260.    KLINDT-JENSEN, OLE. Vikingernes verden. Illustreret af Svenolov Ehrén. København 1969. 4°. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 240 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


46530.    KROMAN, ERIK. Det danske rige i den ældre vikingetid. Illustreret. København 1976. 176 sider.
With summary in English: The Kingdom of Denmark in the Early Viking Age. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


83916.    KUDAHL, HELGE J. Ravnehovedringe og stormandsalliancer i romersk jernalder. Illustreret. Vordingborg 2007. 70 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


27931.    LASS JENSEN, OLE, SØREN A. SØRENSEN og KELD MØLLER HANSEN (red.). Danmarks jægerstenalder - status og perspektiver. Beretning fra symposiet "Status og perspekriver inden for dansk mesolitikum" afhold i Vordingborg, september 1998. Illustreret. Hørsholm Egns Museum, 2001. 4°. Originalt papirbind. 212 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


54320.     LINDOLM HØJE. Gravplads og landsby. Illustreret. Aalborg 1994. Originalt papirbind. 88 sider. (Aalborgbogen 1994).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


16679.    LUND, ALLAN A. Mumificerede moselig. Illustreret. København 2002. Originalt papirbind. 93 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


69573.    MORRISON, IAN. The North Sea Earsl. The Shetland/Viking Archaeological Expedition. Illustrated. London 1973. Publisher's boards with dustjacket. 148 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


87868.    MOSCATI, SABATINO and others (ed.). The Celts. Richly illustrated. Milano 1991. 4°. 795 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


69072.    --- The Celts. Richly illustrated. New York 1991. 4°. Publisher's boards with dustjacket. 711 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


39416.    NANCKE-KROGH, SØREN. Søfolk og kentaurer. Mennesker i yngre broncealder. Illustreret. København 1982. 149 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


1759.    NØRLUND, POUL. Trelleborg. Illustreret. København 1948. 4°. Med originalt omslag i privat halvlæderbind. 296 sider + 57 tavler + illustrationer i teksten. (Nordiske Fortidsminder IV, hæfte 1). Ryggen gulnet.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


59387.    PEDERSEN, LISBETH, ANDERS FISCHER og BENT AABY (red.). Storebælt i 10.000 år. Mennesket, havet og skoven. Illustreret. København 1997. 4°. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 340 sider. (Storebælt Publikationerne).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


36194.    POULSEN, JØRGEN (med bidrag af Bente Draiby). Salshuset - fra drøm til virkelighed. Illustreret. Albertslund, Vikingelandsbyen, 2005. 4°. Originalt papirbind. 155 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


46089.    RAMSKOU, THORKILD. Vikingerne som ingeniører. Illustreret. København 1981. 92 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


59855.    RASMUSSEN, BIRGIT. Arkæologi. Illustreret. København 1979. Originalt papirbind med smudsomslag. 208 sider. (Gads Fagleksikon).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


95907.    RASMUSSEN, FINN. Guldhornenes tydning. Forhistoriske billedsymboler, runerne og den gamle nordiske religion. Illustreret. Lyngby, Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1990. 271 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


83065.    ROESDAHL, ELSE. Vikingernes verden. Vikingerne hjemme og ude. Illustreret. København 1988. Originalt papirbind med lidt rifter i smudsomslaget. 335 sider. (Gyldendals Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


49688.    ROESDAHL, ELSE (red.). Bolig og familie i Danmarks middelalder. Illustreret. Aarhus, Jysk Arkæologisk Selskab, 2003. 4°. Originalt papirbind. 306 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


67769.    --- Dagligliv i Danmarks middelalder - en arkæologisk kulturhistorie. 2. udgave. Illustreret. Aarhus Universitetsforlag, 2004. Originalt papirbind. 419 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


40801.    ROSENBERG, C. Hjortespringsfundet. Med bidrag af Knud Jessen og Fr. Johannessen. Illustreret. København 1937. 4°. 112 sider. (Nordiske Fortidsminder III, hæfte 1). Omslaget med lette brugsspor.
With English summary: The Hjortspring Find. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93018.    SAUGMANN, SVEND AAGE. Ørvandils fod. [En mytisk, nautisk og astronomisk tydning af helleristningerne ved Madseløkke på Bornholm]. Illustreret. København 1974. 75 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


7972.     SESAMS DANMARKSHISTORIE. Oldtiden. 8 bind. Illustreret af Flemming Bau. København 1979-83. Originale shirtingsbind med smudsomslag.
"Stenalderen" bind 1-2 af Poul Otto Nielsen,"Bronzealderen" bind 1-2 af Jørgen Jensen, "Jernalderen" bind 1-2 af Lone Hvass, "Vikingetiden" bind 1-2 af Frank Birkebæk.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


11851.    SKOUSEN, HENRIK. Arkæologi i lange baner. Undersøgelser forud for anlæggelsen af motorvejen nord om Århus 1998-2007. Illustreret. Højbjerg, Moesgård Museum, 2008. 4°. Originalt papirbind. 347 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


46996.    SNEUM, GUNNAR. Guldhornene - den hedenske billedbibel. Illustreret. København 1982. Originalt papirbind. 155 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


57455.    --- Guldhornenes billeder. Illustreret. København 1976. Originalt papirbind. 129 sider. Ganske svage brugsspor.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


29875.    STEENSBERG, AXEL. Det manipulerende menneske. Illustreret. København 1985. 133 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


85583.    THIRSLUND, SØREN. Vikingetidens navigation og Amerikas opdagelse. Baseret på sagaernes ord. Illustreret. Humlebæk 1999. Originalt papirbind. 43 sider. Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


60175.    TOMPKINS, PETER. Secrets of the Great Pyramid. With an appendix by Livo Catullo Stecchini. Illustrated. London, Penguin, 1978. 416 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


40509.    ULDALL, FRITS. - Berg Nielsen, A. og J. Vellev. Arkitekt Frits Uldall - arkæolog i Jylland. Illustreret. Randers 1985. 79 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


39522.     VIKING OG HVIDEKRIST. Norden og Europa 800-1200. 1. oplag. Illustreret katalog udgivet til "Den 22. Europarådsudstilling" i Grand Palais, Paris, Altes Museum, Berlin og Nationalmuseet, København 1992-93. 4°. 428 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


59995.    WIELL, STINE. Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne. Illustreret. Flensborg 1997. Originalt papirbind. 344 sider. (Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, nr. 37).
Med dedikation fra forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


38686.    WINTHER, JENS. Langeland. Stenalders Enkeltgrave. Bronzealders Brandgrave. Bronzealders Offerplads. Illustreret. Rudkøbing 1929. 4°. Originalt halvshirtingsbind. 56 sider + kortbilag. Ryggen lidt småplettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


94742.    WORSAAE, J.J.A. Danmarks Oldtid, oplyst ved Oldsager og Gravhøie. Med træsnit af A. Kittendorff. København 1843. Originalt, beige papirbind. 123 sider. Med en del brugsspor. Temmelig plettet. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


40711.    --- Danmarks Oldtid, oplyst ved Oldsager og Gravhøie. Med træsnit af A. Kittendorff. København 1843. Originalt, blåt papirbind. 123 sider. Med en del brugsspor. Noget brunplettet. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


92398.    WORSAAE, J.J.A. - Jensen, Jørgen. Et archæologisk Vikingetog. J.J.A. Worsaaes rejse til England, Skotland og Irland 1846-47. Billedredaktion af Flemming Kaul og Inge-Mette Petersen. Illustreret. København, Nationalmuseet, 2007. 4°. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 309 sider. Exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-