Filosofi / Philosophy - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Filosofi / Philosophy


7123.    ADORNO, THEODOR W. Kritiske modeller. København 1972. 216 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


99332.    --- Kritiske modeller. København 1972. 216 sider. (Bibliotek Rhodos). Enkelte byantsstreger.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


103345.    ADORNO, THEODOR W. - Ferland, Poul. Det identiskes ophævelse i Adornos negative dialektik. Rekonstruktivt og kritisk forsøg på remodernisering af hans tænkning. Århus 2002. 316 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105537.    ADORNO, THEODOR W. - Kappner, Hans-Hartmut. Die Bildungstheorie Adornos als Theorie der Erfahrung von Kultur und Kunst. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1984. 353 Seiten. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


47201.    AHLBERG, ALF. Filosofiens historie. Forkortet udgave. Illustreret. København, Folkeligt Oplysnings Forbund, 1953. 160 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


103122.    ALBINUS, LARS. Religion, magt og kommunikation. Filosofiske overvejelser over religionens betydning i moderniteten, set i krydsfeltet mellem Foucault og Habermas. Aarhus Universitetsforlag, 2010. Originalt papirbind. 712 sider. Lidt slid på bagperm. Forlagsstempel..  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 275,-


50056.    ALSTRUP RASMUSSEN, STIG. Dummettianske temaer. Københavns Universitet, 2004. Originalt papirbind. 56 sider. Forlagsstempel.
Doktordisputats. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


69953.    ANDERSEN, HEINE og LARS BO KASPERSEN (red.). Klassisk og moderne samfundsteori. 1. udgave. København 1996. Originalt papirbind. 645 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


102557.    --- Klassisk og moderne samfundsteori. 3. udgave. 1. oplag. København 2005. Originalt papirbind. 802 sider. Et hjørne med svagt stød.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


55571.    ANDERSEN, IB. Den skinbarlige virkelighed - om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 1. udgave. 2. oplag. København, Samfundslítteratur, 1998. Originalt papirbind. 339 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


63193.    ANTIPHON. - Due, Bodil. Antiphon. A Study in Agumentation. Copenhagen 1980. 75 pages. (Opuscula Graecolatina, vol. 17). Previous owner's name.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


57299.    ARDELIUS, LARS og P.C. JERSILD. Afslutningen. Tanker om døden. Illustreret. København 1992. 273 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


26490.    ARISTOTELES. Om tilblivelse og tilintetgørelse. København 2004. 208 sider. (Platonselskabets Skriftserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


3562.    ARISTOTELES. - Aristoteles. Med indledning, oversættelse og noter af Anfinn Stigen. København 1964. 236 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


4254.    ASPELIN, GUNNAR. Tankens veje. Bind 1-2. København 1962. Med originalt foromslag i pænt, privat halvlæderbind (usigneret). 256 + 348 sider. Ryggene falmede.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


79488.    AUDI, ROBERT (ed.). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Reprint, Cambridge 1996. XXVIII + 882 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


31688.    BACHTIN, MICHAIL MICHAILOVITJ. - Møller Ansersen, Nina og Jan Lundquist (red.). Smuthuller - Perspektiver i dansk Bachtin-forskning. København 2003. 257 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


105277.    BAKUNIN, MIKHAIL. - Carr, E.H. Michael Bakunin. London 1937. Publisher's cloth binding with dustjacket. X + 501 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


36887.    BANDAK, HENRIK. Filosofiens univers. Klassiske og aktuelle spørgsmål. København 1991. 262 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


12116.    --- Syndefaldet - tænkning og eksistens. Ødipus - Ibsen - Kierkegaard. København 1987. 234 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93719.    BARTHES, ROLAND. The Semiotic Challenge. Oxford 1988. 293 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


93488.    BARTHES, ROLAND. - Calvet, Louis-Jean. Roland Barthes. A Biography. Illustrated. Cambridge 1996. 291 pages + plates.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93720.    BARTHES, ROLAND. - Gundersen, Karin. Roland Barthes. Etapper i fransk avantgardeteori 1950-1980. Med en oversættelse til norsk af Roland Barthes: Forelesing. Oslo, Universitetsforlaget, 1989. 117 sider. Enkelte marginale blyantsmarkeringer.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


57880.    BARTHES, ROLAND. - Meiner, Carsten (red.). Roland Barthes. En antologi. København 2007. 317 sider. (Teori og æstetik).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


4258.    BAUDRILLARD, JEAN. Amerika. 2. reviderede udgave. Oversat af Michael Helm. København 2004. 168 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93863.    --- Cool Memories 1980-1985. På dansk ved Finn Frandsen. Århus 1996. 231 sider. (Slagmarks Skyttegravsserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


3576.    --- Det fatale. Skæbnestrategier. København 1987. 236 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


50822.    --- Terrorismens ånd. 1. oplag. København 2002. 36 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


7060.    BAUDRILLARD, JEAN og MARIO PERNIOLA. Implosion og forførelse. Redigeret af Stig Brøgger, Else Marie Bukdahl, Hein Heinsen og Albert Mertz. På dansk ved Carsten Juhl. København, Det kongelige danske Kunstakademi, 1984. 4°. 110 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


74509.    de BEAUVOIR, SIMONE. Political writings. Edited by Margaret A. Simons and Marybeth Timmermann. Foreword by Sylvie Le Bon de Beauvoir. University of Illinois Press, 2012. Publisher's cloth binding with dustjacket. 394 pages (The Beauvoir Series).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


27274.    de BEAUVOIR, SIMONE. - Schwarzer, Alice. Simone de Beauvoir i dag. Samtaler gennem 10 år. Illustreret. København 1983. 114 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


73309.    BECK JØRGENSEN, TORBEN og KURT KLAUDI KLAUSEN (red.). Territorial dynamik - streger på landkort, billeder i vore hoveder. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 273 sider. (Magtudredningen). Bagomslag med knæk.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


104921.    BENSE, MAX. Anti-Klages oder von der würde des Menschen. Berlin, Wiederstands-Verlag, 1937. 45 Seiten.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


82249.    BERG ERIKSEN, TROND. Tidens historie. København 2000. 296 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


45004.    BERNSTEIN, PETER L. Fra forsyn til fremsyn. Den fantastiske beretning om risikoens historie. Viby 1998. 394 sider. Øverste hjørne let stødt bagpå.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


21257.    BERTELSEN, OTTO. Dialogen mellem Grundtvig og Kierkegaard. København 1990. 130 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


73323.    BILLE, LARS og JØRGEN ELKLIT (red.). Partiernes medlemmer. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 217 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


32323.    BILLESKOV JANSEN, F.J. Grundtvig og Kierkegaard. Med ni andre åndshistoriske essays. København 1996. 132 sider. Tilskrift på titelbladet. Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


73336.    BLOM-HANSEN, JENS. Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 276 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73353.    BOJE, PER og MORTEN KALLESTRUP. Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 303 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


104958.    BOYNE, RUY. Foucault and Derrida. The other side of reason. London 1990. 179 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


8555.    BRANDT, PER AAGE. Sky og krystal. Træk af en postmoderne erkendelse. København 1983. 180 sider. (Rævens Sorte Bibliotek).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


43198.    --- Den talende krop. Om subjektets samfundsmæssighed. Socialsemiotiske skrifter. København 1980. 324 sider. (Bibliotek Rhodos).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


72911.    BRINK LUND, ANKER. Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 225 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


11482.    BRØGGER, STIG, ELSE MARIE BUKDAHL og HEINSEN, HEIN (red.). Det lokale og det universelle. København. Det kgl. danske Kunstakademi, 1986. 4°. 83 sider.
Tekster af og om Jean-François Lyotard, Michel Serres m.fl.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


104240.    BUCKMINSTER FULLER, R. Education Automation. Freing the Scholar to Return to his STudies. Foreword by Charles D. Tenney. New York 1971. 85 pages. Paperback.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


104722.    --- Ideas and Integrities. A Apontanious Autobiographical Disclosure. Edited by Robert W. Marks. Illustrated. Prentice-Hall 1963. Publisher's cloth binding with signs of use to the dustjacket. 318 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105223.    BUCKMINSTER FULLER, R. - Hatch, Alden. Buckminster Fuller at Home in the Universe. Illustrated. New York 1974. Publisher's cloth binding with dustjacket. 279 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


104690.    BUCKMINSTER FULLER, R. - Krausse, Joachim and Claude Lichtenstein (ed.). Your Private Sky: Discourse. R. Buckminster Fuller. Illustrated. Zürich 2001. Publisher's cloth binding with dustjacket. 320 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105269.    BUCKMINSTER FULLER, R. - Lorance, Loretta. Becoming Bucky Fuller. Illustrated. Cambridge MA and London 2009. Publisher's cloth binding with dustjacket. 284 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105271.    BUCKMINSTER FULLER, R. - Neder, Federico.. Fuller Houses. R. Buckminster Fuller's Dymaxion Dwellings and Other Domestic Adventures. Foreword by Mark Wigley. Baden 2008. 239 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99357.    [BURGH, JOHN]. The Dignity of Human Nature. Or, A brief Account of the certain and established Means for attaining the true End of our Existence. Vol. I-II. A new edition. London 1767. Contemporary calf bindings. XXXV + 322 + 504 pages. Previous owner's stamp. Minor signs of use to the bindings.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


45882.    CAMPBELL, JEREMY. Sindets netværk. Fra verdensfjern logik til verdensnær erfaring. København 1990. 316 sider. (Prisme-serien).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93889.    CANETTI, ELIAS. Masse & Magt. Bind 1-2. På dansk ved Karsten Sand Iversen. København 1996. 372 + 303 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


85800.    CASTRO, FIDEL, CHE GUEVARA og REGIS DEBRAY. Vi er praktiske revolutionære. Tekster til belysning af de latinamerikanske revolution. I udvalg ved Claus Clausen og Peter Larsen. København 1968. 241 sider. (Bibliotek Rhodos). Tilskrift bagi.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


19150.    CHRISTENSEN, CHRISTIAN. - Petersen, Carl Heinrich (red.). Christian Christensen og den danske syndikalisme. Bind 1-2. Illustreret. Århus 1979. 626 sider. Ryggene falmede. Exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


5415.    CHRISTENSEN, SØREN og POUL-ERIK DAUGAARD JENSEN. Kontrol i det stille - om magt og deltagelse. 2. udgave. Frederiksberg 2001. 133 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


105697.    CHRISTIANSEN, LARS. Metafysikkens historie. 1. udgave. København 1997. Originalt papirbind. 335 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


54700.    COHEN, ANDREW. Frihed har ingen historie - en åndelig indsigt. Dansk forord af Peter Bastian. København 2000. 111 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


15826.    COHN-BENDIT, DANIEL og GABRIEL. Venstreradikalismen. Kur mod kommunismens alderdomssvækkelse. Studenteroprørets baggrund og strategi. København 1968. 316 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


36786.    DALAI LAMA. Tanker for det nye årtusinde. 2. udgave. 4. oplag. København 2004. 239 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


7537.    DERRIDA, JACQUES. - Kemp, Peter. Døden og maskinen. Introduktion til Derrida. København 1981. 160 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


100948.    DESCARTES, RENÉ. Om metoden. København 1994. 88 sider. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


50611.    DEWEY, JOHN. - Madsen, Claus og Per Munch (red.). Med Dewey in mente. Århus 2008. 180 sider. (Dewey Biblioteket). Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


33400.    DREIER, FREDERIK. Samlede Skrifter. Bind 1-5. Udgivet af Hanne Nørregaard Posselt med flere. Illustreret. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2003. Originale papirbind. 459 + 293 + 454 + 535 + 240 sider.
1-2. Trykte tekster. 3-4. Manuskripter. 5. Noter.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


37314.    DROIT, ROGER-POL. At se ned på stjernerne og 100 andre filosofiske øvelser i hverdagen. København 2002. 223 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


88928.    DURKHEIM, ÉMILE. Den sociologiske metodes regler. Oversat af Esbern Krause-Jensen. Introduktion af Gorm Haste. København 2000. 185 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


26122.    DURKHEIM, ÉMILE. - Petersen, Chr. Émile Durkheim. En historisk-kritisk Studie. Med særligt Hensyn til hans almindelige Sociologi eller Samfundsfilosofi. København 1944. 277 sider. En del blyantsindtregninger.
Disputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


31742.    EBBESEN, STEN og CARL HENRIK KOCH. Den danske filosofis historie. Bind 1-5. Illustreret. København 2002-2004. Originale papirbind.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


41704.    ELSTER, JON (red.). Marx i dag. Seks innlegg. Oslo 1973. 150 sider. (Fremads samfundsvidenskabelige serie). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99295.    ENGELBRETH LARSEN, RUNE. Oplysning og tolerance - arv og aktualitet. Aarhus Universitetsforlag, 2009. 211 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


57137.    FAYE, JAN. Athenes kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes enhed. København 2000. 218 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


80764.    FELDBÆK, OLE (red.) Dansk identitetshistorie. Bind 1-4. Illustreret. København 1991. Originale papirbind. 424 + 468 + 673 + 589 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.500,-


62929.    FERRY, LUC Menneskeguden eller meningen med livet. København 1997. 211 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


45244.     FILOSOFISKE STUDIER. Bind 1-18. København, Filosofisk Institut / Institut for filosofi, pædagogik og Retorik, 1978-1998. Gammelt ejernavn. Halvdelen af bindene let gulnede.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 950,-


99338.    FLOR, JAN RIIS. Erkendelsesteori. København, Folkeuniversitetet, 2001. 143 sider. (Introduktion til filosofi 5).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


96735.    FOUCAULT, MICHEL. - Fogh Jensen, Anders. Mellem ting. Foucaults filosofi. 2. oplag. Frederiksberg 2006. 351 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


16746.    FOUCAULT, MICHEL. - Krause-Jensen, Esbern. Viden og magt. Studier i Michel Foucaults institutionskritik. København 1978. 241 sider. (Bibliotek Rhodos). Falmet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


21131.    FOURIER, CHARLES. Stammefælleskabet. Udvalgt og oversat af Michael Helm. København 1972. 199 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


71061.    FREDRIKSSON, GUNNAR. 19 filosoffer. [En portrætsamling - fra Platon til Heidegger]. København 1995. 157 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


88666.    FREGE, GOTTLOB. - Geach, Peter and Max Black (ed.). Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford 1960. Publisher's cloth binding with dustjacket. 244 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


34911.    FØLLESDAL, DAGFINN, LARS WALLØE og JON ELSTER. Politikens Introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori. Illustreret. København 1992. Originalt papirbind. 296 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


41464.    GLAMANN, KRISTOF. Time-out. Et essay. København 1998. 127 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


1098.    GLEBE-MØLLER, JENS. Politisk dogmatik. Århus 1982. 176 sider. Brunplettet pga dårlig papirkvalitet. Exlibris.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


49464.    GLUCKSMANN, ANDRÉ. Verdens brist. Etik og aids. København 1997. 291 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


99343.    GOSVIG OLESEN, SØREN. Dialog med dekonstruktionen. København 2006. 142 sider. (Museum Tusculanum).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


23693.    GRAMSCI, ANTONIO. - Sørensen, Gert. Gramsci og »den moderne verden« - eller spørgsmålet om praxisfilosofiens autonomi. København 1993. 520 sider. (Museum Tusculanum). Omslaget med lette brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


106107.    GROOTHUIS, DOUGLAS R. New age. Det falske paradis. København 1989. 231 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


88414.    GRUNDTVIG, N.F.S. - Vind, Ole. Grundtvigs historiefilosofi. København 1999. Originalt papirbind. 645 sider. (Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet XXXII). Lille stød på øverste højre hjørne.
Disputats. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


54270.    GRØNBECH, VILHELM. Kampen om Mennesket. 1. udgave. København 1930. Samtidigt halvlæderbind. 249 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


86695.    --- Kampen for en ny sjæl. København 1963. 116 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


16613.    GUÉRIN, DANIEL. Anarkismen - dens teorier og dens praksis. På dansk ved Michael Helm. København 1979. 176 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


99923.    HABERMAS, JÜRGEN. Borgerlig offentlighet - dens framvekst og forfall. Henimot en teori om det borgerlige samfunn. 5. oplag. København 1976. 269 sider. (Fremads samfundsvidenskabelige serie).
Tekst på norsk.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


61513.    HABERMAS, JÜRGEN. - Glebe-Møller, Jens. Jürgen Habermas. En Protestantisk filosof. København 1996. 131 sider. (Gyldendal Filosofi).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


27311.    HANSEN, SØREN GORM. H.C. Andersen og Søren Kierkegaard i dannelseskulturen. København 1976. 207 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


103950.    HARRISON, JANE ELLEN. Prolegomena to the Study of Greek Religion. Illustrated. 2nd edition, Cambridge 2008. Photographic reprint London 2015. XXII + 682 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


82618.    HARTNACK, JUSTUS. Filosofiens filosofi. København 1995. 98 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


62566.    HAUGE, HANS. Den litterære vending. Dekonstruktiv videnskabsteori. København 1995. 154 sider. Blyantsnoter. Svage brugsspor. Gammelt ejernavn bortraderet.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


26399.    HAVEMANN, ROBERT. Dialektik uden Dogmer? Naturvidenskab og filosofi. Forord af Villy Sørensen. København 1965. 190 sider. (Gyldendals Uglebøger).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


21093.    HAYSTRUP, HELGE. Ånden flyver over sletten. Noter til kulturkampen. København 2005.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


98889.    HEIDEGGER, MARTIN. - King, Magda. A Guide to Heidegger's Being and Time. Edited by John Llewelyn. State University of New York Press 2001. 397 pages. (Suny series in Contemporary Continental Philosophy).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93715.    HEIDEGGER, MARTIN. - Steiner, George. Heidegger. 2nd edition, revised and expanded. London 1992. 173 pages. (Fontana Modern Masters). The copy has belonged to Øystein Hjort and has his signature.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


48291.    HERAKLES. - Sigsgaard, Jens. Herakles - en af de guddommelige helte. Illustreret. København 1979. Originalt papirbind. 73 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


100128.    von HERDER, JOHAN GOTTFRIED. - Döring, Heinrich Herder's Leben. Mit einem Portrait und einem Facsimile. Weimar 1829. 12°. Halbleder-Band der Zeit. 344 Seiten. Ecken beßtossen. (Sämmtliche Werke: Supplement-Band).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


96636.    HIRST, PAUL. Globalisering, demokrati og det civile samfund. Artikler i udvalg ved Lars Bo Kaspersen. København 1997. 187 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


20409.    HJORTSØ, LEO. Olympia. Den græske Olympiade. Illustreret. København 1964. 165 sider. (Gyldendals Uglebøger).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


58139.    HOHLENBERG, JOHANNES. Kulturens forvandling. Essays. Forord af Peter Normann Waage. København 1995. Originalt papirbind med smudsomslag. 338 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


4526.    HUME, DAVID. - David Hume. Indledning, oversættelse og noter ved Niels Egmont Christensen. København 1966. 234 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


68604.    HUSTED, JØRGEN og POUL LÜBCKE. Politikens filosofihåndbog. Illustreret. København 2001. Originalt papirbind. 408 sider. (Bogklubben).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


74819.    HØFFDING, HARALD. Etik. En Fremstilling af de etiske Principer og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold. 5. paany gennemsete og delvis ændrede udgave. København 1926. Samtidigt halvlæderbind. VII + 402 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


100052.    HØFFDING, HARALD. - Brandt, Frithiof, Hans Høffding and Jean Adigard des Gautries (ed.). Correspondace entre Harald Høffding et Emile Meyersn. Copenhagen, Munksgaard, 1939. With original cover in conetmporary half leather. 202 pages.
Text in French. Presentation copy from Ejnar Munksgaard to Frithiof Brandt. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


100054.    HØFFDING, HARALD. - Rindom, Erik. Samtaler med Harald Høffding 1909-1918. København 1918. Med originalt omslag i privat, samtidigt skindbind. 119 sider. Ryggen falmet og med svage brugsspor.
Med dedikation fra Rindom til Høffding. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


29863.     I KAN IKKE FÆNGSLE EN REVOLUTION - et dokumentarium fra slaget om Chicago. København 1970. 67 sider. (Pamflet - Rhodos 1). Falmet ryg.
Bidrag af Burrougs, Ginsberg, Mailer m.fl.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


72824.    JACOBI, FINN. Sokrates & Jesus. Essays om to processer. Aarhus Universitetsforlag, 2005. 252 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


72906.    JACOBSEN, BO, FLEMMING TROELS JENSEN, MIKKEL BO MADSEN, MARIUS SYLVESTERSEN og CLAUDE VINCENT. Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 165 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


11025.    JACOBSEN, BO, KARSTEN SCHNACK, BJARNE WAHLGREN og MIKKEL BO HANSEN. Videnskabsteori. 2. udgave. København 1999. 212 sider. (Gyldendal Uddannelse).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


73327.    JÄRVINEN, MARGARETHA, JØRGEN ELM LARSEN og NILS MORTENSEN (red.). Det magtfulde møde mellem system og klient. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 200 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


101799.    JALÉE, PIERRE. Den kapitalistiske udbytning - en indføring i marxismen. København 1974. 127 sider.
Omslag af Per Kirkeby.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


97047.    JENSEN, JØRGEN I. ...det tredje øjeblik. Mellem Grundtvig og Kierkegaard. Frederiksberg 2008. 335 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


73325.    JENSEN, TORBEN K. De folkevalgte. En analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 282 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


37711.    JONES, STEVE. I blodet. Gud, gener og skæbne. Illustreret. København 1998. 270 sider. (Bogklubben Samtid).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


26755.    JUUL JENSEN, UFFE og PETER FUUR ANDERSEN (red.). Sundhedsbegreber - filosofi og praksis. 2. oplag. Aarhus Universitet, 1995. 208 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


86718.    KALKAU, SOPHIA. Æstetik...at svare verden igen med værket. 2. oplag. Illustreret. København 1997. 49 sider. Tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


100073.    KANT, IMMANUEL. Critik der reinen Vernunft. Fünfte Auflage. Leipzig, Johann Friedrich Hartknoch, 1799. Nettes, spätere, marmorierte Pappband mit Rücken-Schild in Leder. XLIV + (8) + 882 + (2) Seiten. Ein wenig stockfleckig.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.800,-


100072.    --- Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Zweyte Auflage. Riga, Johann Friedrich Hartknoch, 1787. Papp-Band der Zeit, los und mit Gebrauchsspuren. XXIV + 158 Seiten. Stockfleckig  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.750,-


28489.    KANT, IMMANUEL. - Appelbaum, David (udg. og forord). Kants vision. København 1995. 205 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


4536.    KANT, IMMANUEL. - Løgstrup, K.E. Kants kritik af erkendelsen og refleksionen. 2. udgave. København 1996. 100 sider. (Filosofihistoriske monografier).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


100653.    --- Kants kritik af erkendelsen og refleksionen. 2. udgave. Århus 2009. 125 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


81311.    KIERKEGAARD, SØREN. Christelige Taler. Ved H.O. Lange. København 1963. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 290 sider. (samlede værker bind 13).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


67378.    --- Diapsalmata af "Enten Eller." Udgivet og med forord af A. Kragelund. København i Anledning af Aarsskiftet 1949-50. 57 sider.
Nr. 74 af kun 125 nummererede eksemplarer.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


105019.    --- Forførerens dagbog. København 1997. Originalt papirbind. 155 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


103622.    --- Frygt og Bæven. + Indledning og gennemgang ved Gregor Malantschuk. Fotografisk genoptryk af Heibergs og Langes udgave fra 1901-06. København 1980. (114) + 187 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


104617.    --- Frygt og Bæven. Indledning og gennemgang ved Gregor Malantschuk. København 1980. 187 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


16047.    --- Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi. 1. oplag. København 1843. Original blå kartonnage. Ryggen med den oprindelige etiket slidt og meget løs. 157 sider. Lidt plettet. Gammelt ejerstempel.
Udsendt under pseudonymet Constantin Constantius. Himmelstrup 53.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 4.000,-


87900.    --- Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi. 1. oplag. København 1843. I senere papiromslag. 157 sider. Lidt plettet.
Udsendt under pseudonymet Constantin Constantius. Himmelstrup 53.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.500,-


37479.    --- Nutidens religieuse forvirring. Bogen om Adler. Udgivet med indledning og noter af Julia Watkin. København 1984. 259 sider. Tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


16044.    --- Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Sokrates. 1. oplag. København 1841. Samtidigt shirtingsbind. (8) + 350 sider. Lidt plettet. Svage brugsspor ved kapitælerne.
Himmelstrup 8. Eksemplar med Theserne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 4.500,-


56971.    --- Samlede Værker. Bind 1-19 i 10 dele. København 1995. (Gyldendals Bogklubber). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


100282.    --- Samlede Værker. Bind 1-20. 3. udgave ved Peter P. Rohde. København 1962-64. Originale shirtingsbind uden smudsomslag.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 850,-


103075.    --- Samlede Værker. Bind 1-20. 3. udgave. 3. oplag. Ved Peter P. Rohde. København 1982. Originale teglrøde shirtingsbind med smudsomslag.
Vedlagt Peter P. Rohde: Et geni i en købstad.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.200,-


10686.    --- Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien. København 1970. 134 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


66236.    --- Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse. Rapport til Historien. 1. oplag. Udgivet af P. Chr. Kierkegaard. København 1859. I beskedent senere papomslag med lærredsryg. (4) + 114 + (2) sider. Lidt brunplettet.
Himmelstrup 292.The first complete publication of this work, part of which appeared in 1851 as On min Forfatter-Virksomhed (On My Work as an Author). Published posthumously by Kierkegaard's brother.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


44819.    --- Til Selvprøvelse, Samtiden anbefalet og Dømmer selv! København 1965. 194 sider. (Gyldendals Uglebøger). Gammelt ejernavn. Lille plet på titelblad og på snit.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


99787.    --- Ved en grav. Efterskrift af Claus Juel. Grafiske værker af Peter Ejlerskov. København 1998. 4°. Originalt papirbind med smudsomslag. 121 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


33020.    --- Værker i udvalg. Bind 1-4. Med indledninger og tekstforklaringer af F.J. Billeskov Jansen. København 1950. Originale halvshirtingsbind uden smudsomslag. 428 + 337 + 336 + 238 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


90203.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kierkegaard inspiration. En antologi. København 1991. 105 sider. (Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter 20).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


80244.    --- Liber Academiae Kierkegaardiensis. Tomus I-IX. In seven parts. Copenhagen 1980-92.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


80316.    KIERKEGAARD, SØREN. - Almar, Johs. P. Søren Kierkegaard. Eksistensfilosofien, Eksistenspædagogikken og eksistentialpædagogikken, En undersøgelse af valget og friheden sam en anvendelse af undersøgelsens resultater på lærerens opdragende rolle i undervisningen. Odens Universitetsforlag, 1986. 185 sider. Skønt stemplet "beskadiget" et udmærket eksemplar.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


27215.    KIERKEGAARD, SØREN. - Andersen. Børge. Et vendepunkt i Søren Kierkegaards liv. Artikler af P.L. Møller og Søren Kierkegaard. København 1997. 109 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


57297.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertelsen, Otto. Det archimediske punkt. Uddrag af Søren Kierkegaards Enten-Eller og To opbyggelige Taler med noter. København 1992. 137 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


5984.    --- Den kirkelige Kierkegaard og den "antikirkelige". København 1999. 90 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


78970.    --- Søren Kierkegaard og de første grundtvigianere. København 1996. 169 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


69519.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertung, Birgit. Den utidige Kierkegaard - og vor tid. København 2000. 142 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


105834.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertung, Birgit, Paul Müller og Fritz Norlan (red.). Kierkegaard - pseudonymitet. København 1993. 149 sider. Marginalt plettet på de sidste ca 15 blade. (Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter 21).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


79538.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertung, Birgit (red.). Kierkegaard - Poet of Existence. Copenhagen 1989. 145 pages. (Kierkegaard Conferences I).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


100505.    KIERKEGAARD, SØREN. - Billeskov Jansen, F.J. Kierkegaard. Introduktion til Søren Kierkegaards liv og tanker. 2. oplag. Illustreret. København 1993. 124 sider. Gammelt ejerstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


101082.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bjerck-Smundsen, Petter. Søren Kierkegaard - for begyndere. Frederiksberg 1990. 155 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


31653.    --- Søren Kierkegaard - for begyndere. Frederiksberg 1995. 151 sider. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


49659.    KIERKEGAARD, SØREN. - Brandt, Frithiof og Else Thorkelin. Søren Kierkegaard og Pengene. 2. udgave. København 1993. 173 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


12008.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bukdahl, Jørgen K. Om Søren Kierkegaard. Artikler i udvalg. Ved Jan Lindhardt. København 1981. 215 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


105691.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bøggild, Jacob. Ironiens tænker: tænkningens ironi. Kierkegaard læst retorisk. København 2002. 274 sider. (Museum Tusculanum). Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


80637.    KIERKEGAARD, SØREN. - Cappelørn, Niels Jørgen, Gert Posselt og Bent Rohde. Tekstspejle. Om Søren Kierkegaard som bogtilrettelægger, boggiver og bogsamler. Illustreret. København 2002. Originalt papirbind. 219 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


79532.    KIERKEGAARD, SØREN. - Deuser, Hermann, Karstem Friis-Johansen, Christa HKühnhold, Johannes Sløk, Salvatore Spera and Mark C. Taylor. Kierkegaard and Dialectics. Lectures originally delivered at a symposium, in the series of scientific symposia, arranged to celebrate the University of Aarhus, held september 13th - 16th, 1978 in Aarhus. Organizer of the symposium and editor of the lectures: Jørgen K. Bukdahl. University of Aarhus, 1979. 192 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


105689.    KIERKEGAARD, SØREN. - Diderichsen, Adam. Den sårede Odysseus. Kierkegaard og subjektivitetens genese. København 1998. 370 sider. Gammelt ejernavn og tilskrift foran. Forlagsstempel. Enkelte indstregninger.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


101120.    KIERKEGAARD, SØREN. - Egelund Møller, A. Søren Kierkegaard om politik. København 1975. 191 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


88058.    --- Søren Kierkegaard om sin kjære Hoved- og Residensstad, Kjøbenhavn. Enkelte illustrationer. København 1983. 117 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


105700.    KIERKEGAARD, SØREN. - Garff, Joakim. Regines gåde. Historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru. Illustreret. København 2013. Originalt halvshirtingsbind. 477 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


19453.    KIERKEGAARD, SØREN. - Himmelstrup, Jens. Søren Kierkegaards Opfattelse af Sokrates. En Studie i Dansk Filosofis Historie. København 1924. 336 sider. Omslaget med lidt brugsspor.
Doktordisputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


61583.    KIERKEGAARD, SØREN. - Hohlenberg, Johannes. Den ensommes vej. En fremstilling af Søren Kierkegaards værk. 2. udgave. København 1968. 348 sider. (Minerva-bøgerne). Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


17134.    KIERKEGAARD, SØREN. - Holm, Kjeld med flere. Søren Kierkegaard og romantikerne. København 1974. 159 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


59804.    KIERKEGAARD, SØREN. - Holmgaard, Otto. Exstaticus. Søren Kierkegaards sidste kamp, derunder hans forhold til broderen. København 1967. 85 sider. Mangler smudsomslag. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


57295.    KIERKEGAARD, SØREN - Houe, Poul and Gordon D. Marino (ed.). Søren Kierkegaard and the Word(s). Essays on Hermeneutics and communication. Copenhagen 2003. 299 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


53149.    KIERKEGAARD, SØREN. - Hultberg, Helge. Kierkegaard på vrangen. Illustreret. København 1988. 109 sider. (Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter 18). Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


22650.    KIERKEGAARD, SØREN. - Johansen, Steen (udg.). Erindringer om Søren Kierkegaard. Samlet udgave. København 1980. 204 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


95684.    KIERKEGAARD, SØREN. - Jørgensen, Aage. Søren Kierkegaard Literature 1956-2006. A Bibliography. Søren Kierkegaard Research Centre / Museum Tusculanum Press, 2009. Publisher's boards. 651 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


19401.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kingo, Anders. Den pseudonyme tale. En studie over eksistensanalysens kategori i Søren Kierkegaards forfatterskab. København 1978. 175 sider. (GADs Mosaik-serie).
Med dedikation fra forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


83989.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kjær, Grethe. Barndommens ulykkelige Elsker. Kierkegaard om Barnet og Barndommen. København 1986. 172 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


78971.    KIERKEGAARD, SØREN. - Krarup, Per. Søren Kierkegaard og Borgerdydskolen. Illustreret. København 1977. 96 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


87859.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kühle, Søren. Søren Kierkegaard. Barndom og ungdom. København 1950. 211 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


78967.    KIERKEGAARD, SØREN. - Lindhardt, P.G. Søren Kierkegaards angreb på folkekirken. Aarhus 1955. 16 sider. (Horisont Hefterne 8).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


105851.    KIERKEGAARD, SØREN. - Løgstrup, K.E. Opgør med Kierkegaard. 4. udgave. Med efterskrift af Svein Aage Christoffersen. Aarhus 2013. 221 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


55388.    KIERKEGAARD, SØREN. - McKinnon, Alastair. Dating Kierkegaard's Battles with Fate. København 1986. 31 sider. (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab/Historisk-filosofisk Meddelser 52:3).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


38260.    KIERKEGAARD, SØREN. - Mogensen, John. "Subjektiviteten er sandheden". Kierkegaards filosofi. København 1997. 236 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


28199.    KIERKEGAARD, SØREN. - Nielsen, Flemming Chr. Ind i verdens vrimmel. Søren Kierkegaards ukendte bror. København 1998. Originalt papirbind. 191 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


4288.    KIERKEGAARD, SØREN. - Nordentoft, Kresten. Søren Kierkegaard. Bidrag til kritikken af den borgerlige selvoptagethed. 1. udgave. København 1977. 242 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


77385.    KIERKEGAARD, SØREN. - Quist, Wenche Marit. Den enkelte og det mellemmenneskelige - den etiske betydning af det mellemmenneskelige forhold hos Søren Kierkegaard. København 2000. 116 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


29572.    KIERKEGAARD, SØREN. - Rohde, Peter P. Søren Kierkegaard. Et Geni i en Købstad. København 1962. 60 sider. (Supplementsbind til Kierkegaards Samlede Værker 1-20). Gammelt ejernavn og -stempel. Blyantsstreger i margin.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


31789.    KIERKEGAARD, SØREN. - Skjoldager, Emanuel. Den egentlige Kierkegaard. Søren Kierkegaards syn på kirken og de kirkelige handlinger. København 1982. 157 sider. Falmet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


88189.    KIERKEGAARD, SØREN. - Sløk, Johannes. Da Kierkegaard tav. Fra forfatterskab til kirkestorm. København 1980. 138 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


14018.    --- Kierkegaard. Humanismens tænker. 1. udgave. København 1978. 239 sider. Falmet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


40157.    KIERKEGAARD, SØREN. - Søndergaard Hansen, Erik (udg.). Regine Olsens dagbog. Efterskrift af Johs. Nørregaard Frandsen. Illustreret. Højbjerg 2001. 82 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


4349.    KIERKEGAARD, SØREN. - Thulstrup, Niels. Kierkegaard og kirken i Danmark. København 1985. 312 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


71965.    --- Kierkegaards København. Illustreret. København 1987. 119 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


45251.    KIERKEGAARD, SØREN. - Thulstrup, Niels and Marie Mikulová (ed.). Bibliotheca Kierkegaardiana. Volume 1-16. Copenhagen 1978-88. Spines partly faded.
All published. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


99030.    KIERKEGAARD, SØREN. - Troelsen, Bjarne. Manden på flydebroen. En fortælling om Søren Kiergegaard og det moderne menneskes tilblivelse. Frederiksberg 1997. 236 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


46029.    KIERKEGAARD, SØREN. - Tryel, Ejgil. Søren Kierkegaards himmelfart. En krønike. København 1986. 50 sider. Lille spor efter gammel prismærkat på foromslaget. Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


83071.    KIERKEGAARD, SØREN. - Tudvad, Peter. Kierkegaards København. 1. udgave. 2. oplag. Illustreret. København 2004. Originalt papirbind med smudsomslag. 513 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


47067.    --- Kierkegaards København. Illustreret. København 2004. Originalt papirbind. 513 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


29223.    --- Stadier på antisemitismens vej. Søren Kierkegaard og jøderne. Illustreret. København 2010. 585 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


3575.    KIRKEBY, OLE FOGH. Ægte intelligens. Om bevidsthedens program. København 1989. 199 sider. (Nysyn).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


90833.    KJELDSEN, JENS. Den klingende orden. Et filosofisk udspil om musik, bevidsthed, tid og betydning. Indledning ved Per Nørgaard. Illustreret. Aarhus 1999. Originalt papirbind med smudsomslag. 387 sider. Forlagsstempel.
Vedlagt CD.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


99402.    KJØRUP, SØREN. Menneskevidenskaberne. Bind 1-2. 1. Humanioras historie og grundproblemer. 2. Humanistiske forskningstraditioner. 2. udgave. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 2008. 224 + 218 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


93491.    --- Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. 1. udgave. 1. oplag. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 1996. 409 sider.
Med dedikation fra forfatteren til Øystein Hjort.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


70105.    --- Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. 1. udgave. 2. oplag. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 1997. 409 sider. Omslaget beklædt med plastik. Gammelt ejernavn overstreget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


81131.    KNIGGE, ADOLPH. Kunsten at omgaas mennesker. København 1966. 251 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


103372.    KOCH, CARL HENRIK. Den europæiske filosofis historie. Bind 3: Fra Reformationen til oplysningstiden. 3. oplag. Illustreret. København 2007. Originalt halvshirtingsbind. 498 sider. 497 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


47159.    --- Den europæiske filosofis historie. Bind 3: Fra Reformationen til oplysningstiden. Illustreret. København 1983. Originalt shirtingsbind. 498 sider. Bindet lidt plettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


15164.    --- Logik. 2. udgave. København 1970. 143 sider. (Scandinavian University Books). Ganske enkelte små indstregninger. Omslaget med lidt brugsspor.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


68437.    --- Strejftog i den danske filosofis historie. København 2000. 238 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73332.    KOCH, IDA ELISABETH, KRISTINE RØBERG, STEN SCHAUMBURG-MÜLLER og JENS VEDSTED-HANSEN. Menneskerettigheder og magtfordeling - domstolskontrol med politiske prioriteringer. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 240 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


16974.    KOEFOED BJØRNSEN, METTE, PER JESPERSEN og POVL RIIS (red.). Samfundet og etikken. De menneskelige værdiers nødvendighed. København 1984. 159 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


25201.    KOFOED, NIELS. Grundtræk af en europæisk poetik. Religion og æstetik i romantik og modernisme. København 1994. 291 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


102676.     DIE KOMMUNISTISCHE JUGENDINTERNATIONALE UND IHR PROGRAMM. Materialen zum Programm der KJI. Wien, Verlag der Jugendinternationale, 1925. 40 Seiten. 8Rüstzeug, Heft 13).
Mit dem Namenszug Arne Munch Petersens.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


55574.    KRAGH, HELGE. Universet i perspektiv. Kosmologi, filosofi og teologi. København 2001. 142 sider. (Videnskab til debat).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


45591.    KRAUSE-JENSEN, ESBERN. Den franske strukturalisme. På sporet af en teori for de humane videnskaber. København 1973. 182 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).
Om Lévi-Strausss, Foucault, Barthes m.fl.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


13101.    --- Ideologi, Historie og Politik. Fra strukturalisme til praxisfilosofi. København 1980. 248 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


28725.     DEN KULTURRADIKALE UDFORDRING. Kulturradikalismen gennem 130 år. En antologi. Illustreret. Århus 2001. 349 sider.
Bidrag af Klaus Rifbjergm Ebbe Kløvedal Reich, Jørgen Knudsen, Drude Dahlerup, Morten Thing, Elias Bredsdorff, Jakob Heuseler, Preben Hertoft, Ellen Nørgaard, Jan Lindhardt, Søren Nagbøl, Hans Hertel og Peter Madsen.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


42843.    KUSCHEL, ROLF og FAEZEH ZAND. Fordomme & stereotyper. Med bidrag af Per og Ellen Schultz Jørgensen. Illustreret. København 2007. 216 sider. Stemplet »Bogklubudgave«.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


55216.    LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE. Typography. Mimesis, Philosophy, Politics. Reprint, Stanford University Press, 1998. 308 pages. Cover with small signs of use.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


67345.    LARSEN, MIHAIL og OLE THYSSEN. Den frie tanke - en grundbog i filosofi. København 1982. 263 sider. (Gyldendals Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


60164.    LARSEN, ØJVIND. Modstandens etik. København uden år [1988]. 198 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


98689.    LEIBNITZ, GOTTFREID WILHELM. Gott Geist Güte. Eine Auswahl aus seinen Werken. Gütersloh 1947. Originaler Helb-Leinwand-Band. 493 Seiten.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


22793.    LEVI, PRIMO and TULLIO REGGE. Conversations. Translated into English by Raymond Rosenthal. With a new introduction by Tullio Regge. London 1989. Publisher's boards with dustjacket. 68 pages. Previous owner's stamp.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


102680.    LIEBKNECHT, KARL. - Karl Liebknecht. Ein Gedenkbuch. Mit beiträgen von Willi Munzenberg, Franz Fischer, Karl Radek, Werner Hirsch, Otto Franke und Karl Liebknecht. Berlin, Verlag der Jugendinternationale, 1931. 64 Seiten. Ein bißchen fläckig.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


4792.    LINDBERGH, ANNE MORROW. Gaven fra havet. 4. udgave. København 1992. Originalt papirbind. 118 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


3476.    LINDHARDT, JAN. Fra tale til tanke. Hovedlinier i den europæiske idehistorie. 2. udgave. Illustreret. København 2000. Originalt papirbind. 182 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


46707.    --- Vores patetiske kultur. En åndshistorie. København 2010. Originalt papirbind med smudsomslag. 205 sider. Gammelt ejerstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


87123.    LJUNGSTRØM, ALEXANDER CARNERA. Rettens alkymi. Om venskab, retfærdighedm og pathos. København 1998. 399 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


50425.    LORENZER, ALFRED. Materialistisk socialisationsteori. Efterskrift af Asger Blond. København 1972. 180 sider. (Bibliotek Rhodos). Exlibris.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


99339.    LÜBCKE, POUL. Metafysik. København 1992. 119 sider. (Introduktion til Filosofi 3).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


60421.    LUKÁCS, GEORGE. - Gammel, Inga R. Æstetisk erfaring. Temaer i George Lukács' skrifter 1908-1918. Aarhus Universitetsforlag, 1987. 99 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


59452.    LUND, SØREN. Dansk folkekultur og ondskab. København 2007. 207 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


26680.    LUXEMBURG, ROSA. Kapitalens akkumulation. Et bidrag til den økonomiske forklaring på imperalismen. København, Rhodos, 1976. 450 sider. (Teorihistoriske skrifter).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


102483.    --- Politische Schriften. Band 1-3. Herausgegeben und eingeleitet von Ossip K. Flechtheim. Frankfurt/Wien 1966-68. 227 + 208 + 156 Seiten. Mit altem Namenszug.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


36398.    LYNGFELDT SKOV, RENÉ. Jeg - en filosofisk og litterær rundfart i personlig identitet. København 2001. 227 sider. Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


21419.    LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. Mulighedens monument. København, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1995. 12°. 31 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


20129.    --- Muren, Golfen og Solen. En fabel. København, Det kongelige Danske Kunstakademi, 1993. 12°. 30 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


20130.    --- En postmoderne fabel. København, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1994. 12°. 26 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


21418.    --- Zone. København, Det Kongelige Danske Kunstakademi, 1995. 12°. 23 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


105018.    LØGSTRUP, K.E. Den etiske fordring. 4. udgave. Efterskrift ved Hans Fink. Århus 2010. 330 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


87088.    --- Kunst og etik. 1. oplag. København 1961. 280 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


7485.    --- Kunst og etik. København 1966. 233 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


2618.    --- Kunst og etik. 2. udgave. 1. oplag. København 1995. 233 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


40507.    --- Kunst og etik. København 1995. 233 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


5562.    --- Metafysik. Bind 1-4. 1. Vidde og prægnans. 2. Kunst og erkendelse. 3. Ophav og omgivelser. 4. Skabelse og tilintetgørelse. 2. udgave. København 1995-97. 176 + 110 + 301 + 289 sider. Lille stempel foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


98433.    --- Norm og spontaneitet. Etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati. København 1993. 357 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105845.    --- Norm og spontaneitet. Etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati. 3. udgave. Efterskrift af Kjeld Holm. Aarhus 2019. 390 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


34071.    --- Ophav og omgivelse. Betragtninger over historie og natur. 1. udgave. København 1984. 303 sider. (Metafysik III).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


105838.    --- Ophav og omgivelse. Betragtninger over historie og natur. 3. udgave. Efterskrift ved Hans-Jørgen Schanz. Aarhus 2013. 395 sider. (Metafysik III). (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


99919.    --- Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger. 3. gennemsete udgave. København 2008. 371 sider. (Metafysik IV). (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


11301.    --- Vidde og prægnans. Sprogfilosofiske betragtninger. 2. udgave. 1. oplag. København 1995. 176 sider. (Metafysik 1). Enkelte blyantsindstregninger og -noter.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


2609.    --- Vidde og prægnans. Sprogfilosofiske betragtninger. 2. udgave. 2. oplag. København 1998. 176 sider. (Metafysik 1).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


99913.    LØGSTRUP, K.E. - Andersen, Svend. Af og til intet. Ledsager til K.E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse. Metafysik IV. Religionsfilosofiske betragtninger. Aarhus 2015. 263 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


105846.    LØGSTRUP, K.E. - Bugge, David. Kompendium til K.E. Løgstrup: Den etiske fordring. Hovedtanker og argumentationsgang. Aarhus 2011. 95 sider. (Løgstrup Biblioteket).
Med dedikation fra David Bugge.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


60619.    LØGSTRUP, K.E. - Bugge, David og Peter Aaboe Sørensen (red.). Livtag med Den etiske fordring. Enkelte illustrationer. Aarhus 2007. 263 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105847.    LØGSTRUP, K.E. - Martinsen, Kari. Løgstrup & sygeplejen. Aarhus 2012. 187 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105849.    LØGSTRUP, K.E. - Morsing, Ole. Løgstrup & Sløk. Aarhus 2011. 142 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


21326.    LØGSTRUP, K.E. - Morsing, Ole (red.). K.E. Løgstrup - nye læsninger. Århus 1993. 163 sider. (Slagmarks Skyttegravsserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105843.    LØGSTRUP, K.E. - Pahuus, Mogens. Løgstrup & kunsten. Aarhus 2016. 107 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


105842.    LØGSTRUP, K.E. - Rabjerg, Bjørn. Løgstrup & Kierkegaard. Aarhus 2018. 195 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


105703.    --- Tilværelse og forståelse. Et antropologisk grundtema i Løgstrups teologiske og filosofiske tænkning. Aarhus 2016. 348 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


13128.    LØGSTRUP, K.E. - Thomassen, Niels. Filosofisk impressionisme. Temaer i K.E. Løgstrups filosofi. København 1992. 275 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105839.    LØGSTRUP, K.E. - Wolf, Jakob. Mennesket i universet. Ledsager til K.E. Løgstrup: Ophav og omgivelse. Metafysik III. Betragtninger over historie og natur. Aarhus 2013. 222 sider. (Løgstrup Biblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


5637.    MACEY, DAVID. The Penguin Dictionary of Critical Theory. London 2001. 490 pages. (Paperback).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


81889.    MANNHEIM, KARL. - Petersen, Lars Axel. Oplysning på trods. Videnssociologi og samtidsdiagnose hos Karl Mannheim. Århus 1997. 362 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


50203.    MAO TSE-TUNG. On People's War. 1st English language edtion. Peking 1967. Plastic covered. 44 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


50204.    --- Quotations from Chairman Mao Tse-Tung. 1st English language edtion. Peking 1966. In flexible red plastic. 311 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


98285.    --- Quotations from Chairman Mao Tse-Tung. Later edtion. Illustrated. Peking no date. In flexible red plastic. 589 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


72011.    --- Skrifter og digte. Mao Tse-Tungs tænkning. 2. oplag. Udvalgt, oversat og kommenteret af Jan Bredsdorff. København 1969. 12°. Originalt papirbind. 213 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


68372.    --- Skrifter og digte. Mao Tse-Tungs tænkning. 3. oplag. Udvalgt, oversat og kommenteret af Jan Bredsdorff. København 1970. 12°. Originalt papirbind. 213 sider. Gammelt ejernavn på forpermen. Svag fals.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


93675.    MARCUSE, HERBERT. - MacIntyre, Alasdair. Herbert Marcuse. Oversat til norsk af Kari Haug Kyllingstad. Oslo 1970. 91 sider. (Aschehougs Aktuelle). Paperback. Med Øystein Hjorts navnetræk  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


73340.    MARCUSSEN, MARTIN og KARSTEN RONIT (red.). Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 275 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


100402.    MARX, KARL. Ökonomische Manuskripte 1857/58. Text 1-2 + Apparat 1-2. 4 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1976 und 1981. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 309 + 155 + 747 + 1.182 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), II. Abteilung, Band 1, 1-2. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


100405.    --- Ökonomische Manuskripte und Schriften 1863-1867. Text Teil 1 + Apparat Teil 1. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1988. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 770 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), II. Abteilung, Band 4. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


15850.    --- Den tyske ideologi (heraf hele Feuerbachafsnittet). Filosofiens elendighed (uforkortet). Redigeret af Johannes Witt-Hansen. København 1974. 306 sider. (Skrifter i udvalg). (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


26068.    --- Werke, Artikel, literarische Vesuche bis März 1843. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1975. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.337 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 1. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100404.    --- Zur Kritik der politischen Ökonomie (Manuskript 1861-1863). Text Teil 2-6 + Apparat Teil 2-6. 10 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1977-82. Originaler Leinwand-Bände in Schuber.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), II. Abteilung, Band 3. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.200,-


15424.    MARX, KARL. - Mehring, Franz. Karl Marx - hans livs historie. Bind 1-2. København 1976. 641 sider. (Bibliotek Rhodos).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


44002.    MARX, KARL og FRIEDRICH ENGELS. - Manifestet 1848-1998. Illustreret. Uddevalla, Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, 1998. Originalt papirbind med smudsomslag. 270 sider. (Arbetarnas Kulturhistorisk Sällskap, Årsbok 1998).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


100407.    MARX, KARL und FRIEDRICH ENGELS. Briefwechsel bis April 1846. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1975. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 964 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), III. Abteilung, Band 1. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100409.    --- Briefwechsel Januar 1849 bis Dezember 1850. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1981. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.535 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), III. Abteilung, Band 3. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100410.    --- Briefwechsel Januar bis August 1852. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1987. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.190 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), III. Abteilung, Band 5. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100408.    --- Briefwechsel Mai 1846 bis Dezember 1848. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1979. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.208 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), III. Abteilung, Band 2. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100411.    --- Briefwechsel September 1852 bis August 1853. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1987. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.299 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), III. Abteilung, Band 6. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100413.    --- Excerpte und Notizen 1843 bis Januar 1845. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1981. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 911 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV. Abteilung, Band 2. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100412.    --- Excerpte und Notizen bis 1842. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1976. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.047 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV. Abteilung, Band 1. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100416.    --- Excerpte und Notizen März bis Juni 1851. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1986. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.118 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV. Abteilung, Band 8. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100414.    --- Excerpte und Notizen September 1846 bis Dezember 1847. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1983. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.241 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV. Abteilung, Band 6. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100415.    --- Excerpte und Notizen September 1849 bis Februar 1851. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1983. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 916 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), IV. Abteilung, Band 7. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100399.    --- Werke, Artikel, Etwürfe Dezember 1872 bis Mai 1875. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1984. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.375 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 24. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


82220.    --- Werke, Artikel, Etwürfe Januar bis Dezember 1853. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1974. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.290 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 12. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


87847.    --- Werke, Artikel, Etwürfe Januar bis Dezember 1854. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1985. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.199 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 13. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


59551.    --- Werke, Artikel, Etwürfe Juli 1849 bis Juni 1851. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1977. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.216 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 10. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100398.    --- Werke, Artikel, Etwürfe März bis November 1871. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1978. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.541 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 22. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


100397.    --- Werke, Artikel, Etwürfe Oktober 1859 bis Dezember 1860. Text + Apparat. 2 Bände. Berlin, Dietz Verlag, 1984. Originaler Leinwand-Bände in Schuber. 1.155 Seiten.
Karl Marx / Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I. Abteilung, Band 18. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


4478.    MARX, KARL. - Witt-Hansen, Johannes (indledning, oversættelse og noter). Karl Marx. København 1970. 288 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


97786.    --- Karl Marx. København 1970. Originalt fableabind med smudsomslag. 288 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


5623.    MAUTNER, THOMAS. The Penguin Dictionary of Philosophy. London 2005. 663 pages. (Paperback).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


106093.    MEINHOF, ULRIKE. Sidste tekster - om den væbnede kamp mod imperialisme og kapitalisme. Indledt og bearbejdet af Finn Barlby. København 1976. 75 sider. (Demos Debat 5). Omslag af Per Kirkeby.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


30440.    MERLEAU-PONTY, MAURICE. - Helligsøe Nielsen, Arne. Voldens problem. En analyse af Maurice Merleau-Pontys "Humanisme og Terror". Århus 1988. 94 s.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


39585.    MONSEN, NINA KARIN. Jomfru, mor eller menneske? Feministisk filosofi. København 1985. 157 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


93697.    de MONTAIGNE, MICHEL. - Bredal, Bjørn. Et renæssancemenneske. Michel de Montaigne. Illustreret. København 2005. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 292 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


61447.    de MONTAIGNE, MICHEL. - Defaux, Gérard (ed.). Montaigne: Essays in reading. Yale University, 1983. 308 pages. (Yale French Studies, no. 64).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


10980.    MOSKVITIN, JURIJ. Den store undren. København 1992. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 300 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73344.    MOURITZEN, HANS (red.). Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 296 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73355.    MUNK CHRISTENSEN, PETER, ASBJØRN SONNE NØRGAARD og NIELS CHR. SIDENIUS. Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 318 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73307.    MUNK CHRISTIANSEN, PETER og ASBJØRN SONNE NØRGAARD. Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Aarhus Universitetsforlag,2003. 253 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


34118.    NASIO, JUAN-DAVID. En præsentation af 7 hovedbegreber i psykoanalysen. Freud og Lacan. Forord af Bent Rosenbaum. København 1995. 201 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


14362.    NEDERGAARD-HANSEN, LEIF. Bayle's & Leibniz' drøftelse af Theodicé-Problemet. En Idéhistorisk redegørelse. Med nogle træk af denne debats afspejling i dansk filosoferen fra Holberg til Kierkegaard. Bind 1-2. København 1965. 482 + 263 sider.
Doktordisputats. 1: Bayle. 2: Leibniz. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


102379.    NEFER OLSEN, KASPER. Katastrofeteori - en semantisk indføring. København, Det kongelige danske Kunstakademi, 2000. 12°. 36 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


90954.    NERHEIM, HJÖRDIS og VIGGO ROSSVÆR. Filosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein. 3. oplag. Illustreret. København 1993. 272 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


32446.    --- Filosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein. 2. udgave. Illustreret. København 1995. Originalt papirbind. 272 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


98552.    NIETZSCHE, FRIEDRICH. Hinsides godt og ondt. Forspil til en fremtidsfilosofi. Oversat til norsk og med indledning af Trond Berg Eriksen. København 1990. 255 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


100651.    NISSEN, HENRIK S. (udg.). Kære Hal, Kære Koste. Breve 1940-43 mellem K.E. Løgstrup og Hal Koch. København 1992. 171 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


36403.    NYBERG, MIKAEL. kapitalen.com. Myten om det postindustrielle paradis. 2. oplag. Illustreret af Robert Nyberg. Aarhus 2005. 503 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


4278.    NYMARK ANDERSEN, BO. Intuition og etik. København 1989. 84 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


47076.    NÆSS, ARNE (med Per Ariansen og Kjell Madsen). Vitenskapsfilosofi. En innføring. 3. udgave. Oslo 1980. 177 sider. Exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


54592.    NØRRETRANDERS, TOR. Stedet som ikke er. Fremtidens nærvær, netværk og internet. København 1997. 258 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


35115.    --- Verden vokser. Tilfældighedens historie. Illustreret. København 1994. 244 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


53878.    OSBORNE, RICHARD og RALPH EDNEY. Filosofihistorie for begyndere. Illustreret. København 1994. 188 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


69627.    PALOCZI-HORVATH, GEORGE. Ungdom i oprør. En social-politisk oversigt 1955-1970. København 1972. 355 sider. (Gyldendals Logbøger).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


100502.    PANNEKOEK, ANTON. Arbejderråd. Forord af Paul Mattick. København 1976. 391 sider. (Rhodos teorihistoriske skrifter).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


17092.    PAUWELS, LOUIS og JACQUES BERGIER. Det evige menneske. København 1971. 282 sider. (Livets forskønnelse I).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


16650.    PETERSEN, CARL HEINRICH. Danske Revolutionære. Ideer, bevægelser og personligheder. Bind 1-2. 3. udgave. Illustreret. København 1974. 178 + 218 sider. (Borgens Billigbogs Bibliotek 24-25). Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


90327.    PETERSEN, GERT. Om socialismens nødvendighed. 1. oplag. København 1980. 215 sider.
Med dedikation fra forfatteren til Preben [Møller Hansen].  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


30647.    --- Om socialismens nødvendighed. København 1981. 215 sider. (Gyldendals Bogklub).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73347.    PHILIPS, LOUISE og HIM SCHRØDER. Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 319 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


57609.    PLATON. Plato's Theory of Knowledge. (The Theaetetus and the Sophist of Plato). Translated with a running commentary by Francis Macdonald Cornford. Upper Saddle River, The Library of Liberal Arts. 336 pages. Handwritte date on endpaper.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


71727.    --- Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M.Cl. Gertz. 7. udgave. København 1919. Med originalt omslag i privat halvlæderbind. 96 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


42147.    --- Sokrates i Fængslet og Sokrates Død. Oversat efter Platons Dialoger "Kriton" og "Faidon" af M.Cl. Gertz. 4. udgave. København 1919. Med originalt omslag i privat halvlæderbind. 77 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


35248.    PLATON. - Field, G.C. The Philosophy of Plato. 2nd edition With an appendix by R.C. Cross. Oxford University Press, 1969. 172 pages. (Oxford Paperbacks University Series).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


25229.    PLATON. - Sløk, Johannes. Platon. 2. oplag. København 1962. 97 sider. (Gads Biografiserie). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


92789.    PLOTINUS. - Ousager, Asger (ed.). Plotinus on Selfhood, Freedom and Politics. With a few illustrations. Aarhus University Press, 2004. Publisher's boards. 397 pages. (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity, VI).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


83972.    POPPER, KARL. - Eggers Hansen, Troels (Hrsg.). Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Aufgrund von Manuskripten aus den Jahren 1930-1933. 2. verbesserte Auflage. Tübingen 1994. 476 Seiten. (Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften - Studien in den Grenzbereichen der Wirtschaft- und Sozialwissenschaften, Band 18).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93725.    POPPER, KARL. - Magee, Bryan. Karl Popper. København 1973. 103 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


88747.    PRIGOGINE, ILYA & STENGERS, ISABELLE Den nye pagt mellem mennesket og universet. Nye veje i naturvidenskaberne. Forord af Johannes Witt-Hansen. Illustreret. København 1985. 413 sider. Spor efter prismærkat på foromslaget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


89461.    PÜLLENBERG, JOHAN. Kurze Darstellung des Hauptinhalts der Logik, mit vielen praktischen Beispielen für Gymnasialschüler. Coblenz 1835. Halbleder-Band der Zeit. VI + 104 + (2) Seiten. Mit altem Namenszug.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


100141.    PULLICH, FRITS. Om at være menneske. København 1979. 81 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


81044.    RAHBEK, BIRGITTE (red.). Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år. 2. udgave. København 1997. 575 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


20982.    RICOEUR, PAUL. - Kemp, Peter. Tid og fortælling. Introduktion til Paul Ricoeur. 3. udgave. Aarhus Universitetsforlag, 1999. 179 sider. (Socialanalytik).
I 3. udgave indgår Ricoeurs svar i tidsskriftet »Slagmark« på Kemps essay "Etik og Narrativitet". Desuden er bibliografien og personregistret ajourført.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


80157.    ROSENBERG, GÖRAN. Pligten, profitten og kunsten at være menneske. København 2005. 222 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105636.    RUBIN, JERRY og ABBIE HOFFMAN. Gør det! Oversat af Claus Clausen, Janne Giese og Erik Thygesen. København 1972. 225 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


91529.    RØGILDS, FLEMMING. Den fascistiske lærestreg. Københavns Universitet, Institut for Kultursociologi, 1982. 249 sider. (Kultursociologiske Skrifter nr. 16). Lette brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


25415.    SARTRE, JEAN-PAUL. - Biemel, Walter. Jean-Paul Sartre. En dokumentation i tekst og billeder. Illustreret. København 1968. 211 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


6194.    SARTRE, JEAN-PAUL. - Cohen-Solal, Annie. Sartre 1905-1980. Bind 1-2. Illustreret. København uden år [1990-91]. 639 sider + illustrationer. Falmede rygge.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


45024.    SAXE, POUL. Samfund og ideer i det gamle Grækenland. Illustreret. København 1963. Originalt papirbind. 301 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


56014.    SCHJELDERUP, K.H. og A.H. WINSNES. Den europæiske filosofi fra middelalderen til vor tid. København 1963. 282 sider. (Schønbergs kulturelefanter).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


14516.    SCHLEGEL, FRIEDRICH. - Grunnet, Sanne Elisa. Friedrich Schlegels bevidstheds-teori. København 1993. 246 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


82983.    SCHULTZ, ERIK. Frihed og bånd i menneskelivet. København 1998. 423 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


91067.    SCHWEITZER, ALBERT. Kulturens forfald og genrejsning. København uden år [1980]. 75 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


95997.    SEN, AMARTYA. Identitet og vold. København 2007. 184 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


4502.    SERRES, MICHEL. Statuer. Den anden bog om grundlæggelserne. København, Det kongelige danske Kunstakademi, 1990. 332 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


67423.    SIBBERN, F.C. Efterladte Breve af Gabrielis. 1. udgave. København 1826. Original blå kartonnage med senere rygtitelfelt. XIV + 170 sider. Ryggen lidt slidt. Titelbladet lidt mørknet.
Eksemplar med vidner.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


57177.    --- Efterladte Breve af Gabrielis. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Schovsbo. København 1997. 151 sider. (Det danske Sprog- og Litteraturselskab). (Danske Klassikere).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


103966.    SIGGAARD JENSEN, HANS, OLE KNUDSEN og FREDERIK STJERNFELT (red.). Tankens magt. Vestens idehistorie. Bind 1-3. Illustreret. København 2006. Originale shirtingsbind. 2.468 sider. Mangler kassetten.
Tekstredaktion: Claus Bratt Østergaard.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 450,-


29441.    SINNING, JENS ANDERSEN. Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student - 1545. / Oration on the Philosophical Studies Necessary for the Student of Theology - 1545. Postscript by F.J. Billeskov jansen. Facsimile of the Latin edition, Ribe 1591, translated into English and Danish.Copenhagen 1991. Publisher's boards. 127 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


72909.    SIVERT NIELSEN, FINN og INGER SJØRSLEV (red.). Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på folketinget. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 199 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


44890.    SLØK, JOHANNES. Opdagelsen af mennesket. København 1996. 143 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


81810.    SLØK, JOHANNES og HANNE MARIE HOUKJÆR. Mennesket & Verden. København 1996. 188 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


80738.    SLØK, JOHANNES og KJELD HOLM. Begrebsforvirring. København 1995. 159 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


3892.    SMITH, ADAM En undersøgelse af nationernes velstand, dens natur og årsager. Bind 1. Indledning ved H.J. Schanz. København 1976. 287 sider. (Rhodos teorihistoriske skrifter).
Det udkomne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


73338.    SODE-MADSEN, HANS. Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen 1945-1970. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 242 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


67626.    SPINOZA. Tractatus de intellectus emendatione / Ethica. Heidelberg, Carl Winters Universitætsbuchhandlung, ohne Jahr (um 1943?). Originaler Halbleinwand-Band ohne Schutzumschlag. 392 Seiten. (Sonderdruck aus Spinoza / Opera herausgegeben von Carl Gebhardt).
Text in latin und "Textgestaltung" in deutsch. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


59314.    STEFFENS, HENRICH. Indledning til philosophiske Forelæsninger i København 1803. København 1968. 154 sider. (Gyldendals Trane-Klassikere).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


23082.    STEIN, GERTRUDE. - Ørum, Tania og Laura Luise Schultz (red.). Stein taler. Oversat af Lene Asp Frederiksen. Efterord af Tania Ørum. Arena, 2006. 185 sider.
Paralleltekst på dansk og engelsk.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


61946.    STERNBERG, ROBERT J. Måder at tænke på - tænkningens stil. Århus 2001. 191 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


41817.    STEVENSON, LESLIE. Syv teorier om den menneskelige natur. København 1994. 182 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


86887.    STIDSEN, MARIANNE. Idyllens grænser. På sporet af en kritisk postmodernisme. København 2002. 430 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


7681.     STORE TÆNKERE I NYT LYS. Redigeret af Mogens Blegvad, Johnny Christensen, Franz From og Niels Thomassen. København 1962. 130 sider. (Folkeuniversitetets Bibliotek nr. 2).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


10196.    STORGAARD JENSEN, MADS. Dommedagsfesten - en kritik af tidens kulturpessimisme. København 2001. 291 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


37759.    STRINDBERG, AUGUST. Lille katekismus for underklassen. På dansk ved Edith Døssing Christiansen. København 1976. 54 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


76606.    SVENDSEN, ERIK og HENRIK LJUNGBERG (red.). Ud af det moderne. Den kritiske tanke anno 2000. Enkelte illustrationer. Hellerup 2000. 293 sider. Let blyantsindstreget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


67101.    SVENDSEN, LARS FR.H. Hvad er filosofi? Århus 2003. 142 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


99051.    SØGAARD ANDERSEN, F. (red.). Ikkevold. Idé og virkelighed. København 1975. 150 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


57669.    SØRENSEN, VILLY. Hverken - eller. Kritiske betragtninger. 2. oplag. København 1961. 245 sider. Lidt brugsspor. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


61148.    SØRLANDER, KAI. Om menneskerettigheder. Er en global etik mulig? København 2000. 170 sider. Blyantsindstreget. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


42225.    --- Under evighedens synsvinkel. Filosofiske undersøgelser. 1997. 199 sider. Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


59273.    --- Det uomgængelige. Filosofiske deduktioner. Med forord af Georg Henrik von Wright. København 1994. 168 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


46669.    THIELST, PETER. Det gode: lille moralfilosofi. Frederiksberg 1995. 87 sider. (Redaktion Filosofi). Stempel foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


103495.    --- Nietzsche møder onaniens spægelse og andre essays. Helsingør 2013. 79 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93646.    --- Det onde & Latterens lyst. To sider af mennesket. To idéhistoriske indføringer. Samlet udgave. København 2001. 287 sider. (Redaktion Filosofi). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99045.    THOFT, JENS (red.). Ikkevold. Strategi i klassekampen. Uden sted, GMT, 1974. 208 sider. Gammelt ejernavn.
Med bidrag af April Carter, Th. Ebert, O.K. Fletchtheim, Berit G. Holm, George Lakey, Ulrich Poch, Gene Sharp og "Studiegruppen".  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


13557.    THOREAU, HENRY DAVID. Civil lydighedsnægtelse og udvalgte breve. I udvalg og oversættelse ved Ingeborg Buhl. København 1968. 102 sider. (Hasselbalchs Kulturbibliotek nr. 267).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


50597.    --- Livet i Skovene. (Walden). 1. danske udgave. På dansk ved Ole Jacobsen. Forord af Jacob Paludan. Illustreret af Mads Stage. København, Kunst og kultur, 1949. Indbundet med originalt omslag i et smukt, privat halvlæderbind (Andrée & Thomsen). 405 sider. Med en minimal plet på forsnittet.
Signeret af Mads Stage.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 900,-


30688.    --- Walden eller livet i skovene. På dansk ved Niels Brunse. Illustreret af Maria Thorsen. København 1985. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 314 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


73162.    THULE HANSEN, VAGN. Tegn og erkendelse. En introduktion til semiologi. København 1975. 73 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


10981.    THULSTRUP, NIELS. Akcept og protest. Artikler i udvalg. Bind 1-2. København 1981. 614 sider. Omslagene med lette brugsspor.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


58295.    THULSTRUP, NIELS (red.). Fra Platon til Hegel og fra Sokrates til Kierkegaard. Religionsfilosofisk antologi. Bind 1-3. 2. gennemsetet udgave. København 1980. 913 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


39575.    THURÉN, THORSTEN. Videnskabsteori for begyndere. 3. oplag. København 1995. 134 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


86168.    THYSSEN, OLE. Genkendelsens under. En lille bog om iagttagelse. København 2004. Originalt papirbind. 157 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


81948.    --- En mærkelig lyst. Om iagttagelse af kunst. København 1998. 382 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


26368.    TINGSTEN, HERBERT Nazismens og fascismens ideer. København 1967. 226 sider. (Gyldendals Uglebøger). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


73313.    TORFING, JACOB. Det stille sporskifte i velfærdsstaten. En diskursteoretisk seslutningsprocesanalyse. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 311 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


11137.    TRANØY, KNUT ERIK og HELLESNES, JON. Filosofi i vor tid. Tværsnit og perspektiv. København 1970. 144 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


100132.    TRESCHOW, N. Indledning til den hele Philosophie og de vigtigste Lærebygninger af samme. 1. udgave. København 1805. Samtidigt lidt slidt skindbind. (6) + 210 + (4) sider. Gammelt ejernavn. Blyantsindstreget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 650,-


13768.    TRETJAKOV, SERGEJ. Ordet er blevet til handling. Skrifter om kunst og revolution 1923-34. Ved Niels Brunse og Hans-Jørgen Nielsen København 1974. 192 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


102315.    --- Ordet er blevet til handling. Skrifter om kunst og revolution 1923-34. Ved Niels Brunse og Hans-Jørgen Nielsen. København 1974. 192 sider.
Med dedikation fra Hans-Jørgen Nielsen.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


76327.    TUDVAD, PETER. Forbandelsen. [Roman]. 1. oplag. København 2013. 491 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


38222.    TUYNMAN, HANS. Provo. København 1966. 139 sider. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


77565.    UNGER, ROBERTO MANGABEIRA. Politics. The Central Texts. Theory against Fate. Edited and introduced by Zhiyuan Cui. London / New York 1997. 464 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


47135.     VOR TIDS FILOSOFI: Videnskab og sprog. 7. oplag. Redigeret af Poul Lübcke. Illustreret. København 1997. Originalt papirbind. 368 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


20126.    WARHOL, ANDY. - Baudrillard, Jean. Den maskinelle snobbisme om Andy Warhol. København, Det kgl. danske Kunstakademi, 1992. 12°. 25 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


14616.    WEBER, MAX. From Max Weber: Essays in Sociology. Translated, edited and with an introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills. London/Boston 1970. 490 pages. (International Library of Sociology and Social Reconstruction). (A Routledge paperback). Previous owner's name. A few handwritten notes and a little underlining.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


45349.    --- Soziologische Grundbegriffe. 2., durchgesehene Auflage. Tübingen 1966. 44 Seiten. Sonderdruck.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


71068.    WEBER, MAX. - Mayer, J.P. Max Weber and German Politics. A study in political sociology. 1st edition. London 1944. Publisher's cloth binding with some wear to the dustjacket. 124 pages. Previous owner's stamp.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


103331.    van WEERLEE, DUCO. Hvad er provo? Illustreret. København 1966. 54 sider. (Falkebog nr. 66). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


89459.    WEISSE, E.H. Ueber den gegenwärtigen Standpunct der philosophischen Wissenschaft. In besonderer Beziehung auf das System Hegels. 1. Ausgabe. Leipzig, Barth, 1829. Pappband der Zeit. (4) + 228 Seiten. Mit altem Namenszug.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 950,-


62727.    WHITMAN, WALT. Demokratiske visioner. På dansk ved Annette Mester. Forord af Villy Sørensen. København 1991. Originalt papirbind. 101 sider. (Gyldendals Kulturbibliotek). Gammelt ejerstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


5732.    WINSLØW, JACOB HILDEN. Videnskabelig hverdag - en sociologisk undersøgelse af forholdet mellem praksis og selvforståelse i emperiske videnskaber. Holte 1991. 294 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


22861.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. Forelæsninger & samtaler. Indledning af Brian Nygaard. Aarhus, Philosophia, 2001. 152 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


101307.    --- Philosophische Untersuchungen. Ausburg, Suhrkamp, 1967. 267 Seiten.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


104215.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Ayer, A.J. Wittgenstein. New York 1985. Publisher's half cloth binding with dustjacket. 155 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105227.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Black, Max. A Companion to Wittgenstein's "Tractatus". Cambridge University Press, 1964. Publisher's cloth binding with dustjacket. XV + 450 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


11124.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Brock, Steen og Klaus K. Hansen (red.). Sprog, moral & Livsform. Ludwig Wittgensteins filosofi. En artikelsamling. 2. oplag. Århus, Forlaget Philosofia, 1986. 237 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


104289.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Coope, Christopher, Peter Geach, Timothy Potts and Roger White. A Wittgenstein Workbook [by members of the Department of Philosophy, The University of Leeds]. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1970. 51 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


105220.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Malcolm, Norman. Ludwig Wittgenstein. A Memoir. With a biographical sketch by Georg Henrik von Wright. Reprint. London 1959. Publisher's cloth binding without dustjacket. 99 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105203.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Rhees, Rush. Discussions of Wittgenstein. London 1970. Publisher's cloth binding with small tear to dustjacket. 161 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105201.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - von Wright, G.H. and G.E.M. Anscobe (ed.). Notebooks 1914-1916. Bilingual edition. English translation by G.E.M. Anscombe. Oxford, Basil Blackwell, 1961. Publisher's cloth binding with price clipped dustjacket.
Text in German and English.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


41631.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - von Wright, G.H. and G.E.M. Anscombe (ed.). Zettel. Bilingual edition. English translation by G.E.M. Anscombe. Oxford, Basil Blackwell, 1967. Publisher's cloth binding with dustjacket. X + 248 pages.
Text in German and English.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


105229.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - von Wright, G.H. (Hrsg.). Briefwechsel mit B. Russell, G.E. Moore, J.M. Keynes, F.P. Ramsey, W. Eccles, P. Engelmann und L. von Ficker. Frankfurt am Main 1980. Originaler Leinwand-Band mit Schutzumschlag. 306 Seiten.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


104286.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Wright, G.H. von (ed.). Letters to C.K. Ogden with Comments on the English Translation of the Tractatus Logico-Philosophicus. With introduction by von Wright and and appendix of Letters by Frank Plumpton Ramsey. Oxford, London and Boston 1973. Publisher's cloth binding with dustjacket. 90 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


104284.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Wright, G.H. von (mit Walter Methlagl) (Hrsg.). Briefe an Ludwig von Ficker. Salzburg 1969. Originaler Leinwand-Band ohne Schutzumschlag. 110 Seiten. (Brenner-Studien. Band 1).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


88909.    WITT-HANSEN, JOHS. Filosofi. Enkelte illustrationer. København 1985. 363 sider. (Videnskabernes historie i det 20. århundrede). Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


34824.    --- Kristen og marxistisk sameksistens? København 1979. 152 sider. (Ide og religion). Falmet ryg. Rest af prismærkat på foromslaget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


30398.    --- Strejftog i moderne filosofi. Bind 1-2. København 1961-63. Ialt 98 + 115 sider. (Folkeuniversitetets bibliotek nr. 1 og 3).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


105701.    WYLLER, EGIL A. Platonisme - henologi. Dobbeltsproglig tekstbok / Doppelsprachiges Texbuch. Band 1-2. Mit norwegischen/deutschen Einleitungen und Kommentaren. Oslo, Solum Forlag, 1993. 495 + 468 Seiten. Mit altem Namenszug. (Platonselskabets Skriftserie).
1: Antikken og den latinske middelalder (Die Antike und das lateinische Mittelalter) 2: Den gresk-bysantinske tradisjon på sen-antik bakgrunn (Die griechisch-byzantische Tradition vor spätantikem Hintergrund).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


86134.    ZERUNEITH, KELD. Træhesten. Fra Odysseus til Sokrates. En bevidsthedshistorie. 2. oplag. København 2002. 665 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


79934.    AAGAARD, KNUD. Stenvenderen. 11 essays om tolkning. København 1994. 150 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


47127.    AAHAUGE, JAKOB og PELLE SCHIERUP. Terrorens anatomi. En interviewbog. Aarhus, Rosenkilde, 2007. 238 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-