Filosofi / Philosophy - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Filosofi / Philosophy


23898.    ADLER, ALFRED. Menneskekundskab. København 1971. 248 sider. (Stjernebøgernes Kulturbiblotek). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


7123.    ADORNO, THEODOR W. Kritiske modeller. København 1972. 216 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


10817.    --- - og det æstetisk moderne. Redigeret af Hans-Jørgen Schanz og Hans Jørgen Thomsen. Aarhus 1985. 112 sider. Gammelt ejerstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


47201.    AHLBERG, ALF. Filosofiens historie. Forkortet udgave. Illustreret. København, Folkeligt Oplysnings Forbund, 1953. 160 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


50056.    ALSTRUP RASMUSSEN, STIG. Dummettianske temaer. Københavns Universitet, 2004. Originalt papirbind. 56 sider. Forlagsstempel.
Doktordisputats. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


69953.    ANDERSEN, HEINE og LARS BO KASPERSEN (red.). Klassisk og moderne samfundsteori. 1. udgave. København 1996. Originalt papirbind. 645 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


55571.    ANDERSEN, IB. Den skinbarlige virkelighed - om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. 1. udgave. 2. oplag. København, Samfundslítteratur, 1998. Originalt papirbind. 339 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


85706.    ANDERSEN, JACOB. Fra folkestyre til fællesstyre - strategi for en demokratisk magtovertagelse. København 1998. 230 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


63193.    ANTIPHON. - Due, Bodil. Antiphon. A Study in Agumentation. Copenhagen 1980. 75 pages. (Opuscula Graecolatina, vol. 17). Previous owner's name.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


57299.    ARDELIUS, LARS og P.C. JERSILD. Afslutningen. Tanker om døden. Illustreret. København 1992. 273 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


95191.    ARENDT, HANNAH. Antisemitismen. (Første del af det totalitære samfundssystems oprindelse). København 1971. 188 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


29061.    --- Om vold. København 1970. 110 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


4254.    ASPELIN, GUNNAR. Tankens veje. Bind 1-2. København 1962. Med originalt foromslag i pænt, privat halvlæderbind (usigneret). 256 + 348 sider. Ryggene falmede.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


79488.    AUDI, ROBERT (ed.). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Reprint, Cambridge 1996. XXVIII + 882 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93653.    AUGUSTIN. - Jensen, Jørgen I. Sjælens musik. Musikalsk tænkning og kristendom hos Augustin. København 1979. 152 sider. (Platonselskabets Skriftserie 5).
Med dedikation fra forfatteren til Øystein Hjort.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


31688.    BACHTIN, MICHAIL MICHAILOVITJ. - Møller Ansersen, Nina og Jan Lundquist (red.). Smuthuller - Perspektiver i dansk Bachtin-forskning. København 2003. 257 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


95206.    BAKHTIN, MIKHAIL M. The Dialogic Imagination. Four essays. Edited by Michael Holquist. Austin 2000. 443 pages. (University of Texas Press Slavic Series, no. 1). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


12116.    BANDAK, HENRIK. Syndefaldet - tænkning og eksistens. Ødipus - Ibsen - Kierkegaard. København 1987. 234 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93668.    BARTHES, ROLAND. Camera Lucida. Reflections on photography. Illustrated. New York 1981. 119 pages. Paperback. The copy has belonged to Øystein Hjort and has his signature.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


93719.    --- The Semiotic Challenge. Oxford 1988. 293 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


93488.    BARTHES, ROLAND. - Calvet, Louis-Jean. Roland Barthes. A Biography. Illustrated. Cambridge 1996. 291 pages + plates.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93720.    BARTHES, ROLAND. - Gundersen, Karin. Roland Barthes. Etapper i fransk avantgardeteori 1950-1980. Med en oversættelse til norsk af Roland Barthes: Forelesing. Oslo, Universitetsforlaget, 1989. 117 sider. Enkelte marginale blyantsmarkeringer.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


57880.    BARTHES, ROLAND. - Meiner, Carsten (red.). Roland Barthes. En antologi. København 2007. 317 sider. (Teori og æstetik).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


93863.    BAUDRILLARD, JEAN. Cool Memories 1980-1985. På dansk ved Finn Frandsen. Århus 1996. 231 sider. (Slagmarks Skyttegravsserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


50822.    --- Terrorismens ånd. 1. oplag. København 2002. 36 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


40508.    --- Terrorismens ånd. 2. oplag. København 2003. 36 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


57883.    BAUDRILLARD, JEAN. - Kellner, Douuglas (ed.). Baudrillard: A Critical Reader. Reprint, Oxford / Cambridge 1995. 333 pages. Some marginal pencil notes.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


7060.    BAUDRILLARD, JEAN og MARIO PERNIOLA. Implosion og forførelse. Redigeret af Stig Brøgger, Else Marie Bukdahl, Hein Heinsen og Albert Mertz. På dansk ved Carsten Juhl. København, Det kongelige danske Kunstakademi, 1984. 4°. 110 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


92602.    BAUMAN, ZYGMUNT. - Hviid Jacobsen, Michael og Poul Poder (red.). Om Bauman. Kritiske essays. København 2006. 306 sider. Ganske enkelte streger i margin.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


62596.    BEARD, MARY, JOHN NORTH and SIMON PRICE. Religions of Rome. Vols. 1-2. Illustrated. Reprint, Cambridge University Press, 2000. 454 + 416 pages.
1. A history. 2. A sourcebook. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


74509.    de BEAUVOIR, SIMONE. Political writings. Edited by Margaret A. Simons and Marybeth Timmermann. Foreword by Sylvie Le Bon de Beauvoir. University of Illinois Press, 2012. Publisher's cloth binding with dustjacket. 394 pages (The Beauvoir Series).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


71472.    de BEAUVOIR, SIMONE. - Bair, Deirdre. Simone de Beauvoir. Bind 1-2. Illustreret. København 1992. 841 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


27274.    de BEAUVOIR, SIMONE. - Schwarzer, Alice. Simone de Beauvoir i dag. Samtaler gennem 10 år. Illustreret. København 1983. 114 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


73309.    BECK JØRGENSEN, TORBEN og KURT KLAUDI KLAUSEN (red.). Territorial dynamik - streger på landkort, billeder i vore hoveder. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 273 sider. (Magtudredningen). Bagomslag med knæk.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


22024.    BEHRENDT, POUL. Viljens former. Augustin. Goethe. Grundtvig. København 1974. 219 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


22879.    BENJAMIN, WALTER. - Barlyng, Marianne og Henrik Reeh (red.). Walter Benjamins Berlin. 33 læsninger i barndom i Berlin omkring år 1900. Enkelte illustrationer. Hellerup 2001. 209 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


45004.    BERNSTEIN, PETER L. Fra forsyn til fremsyn. Den fantastiske beretning om risikoens historie. Viby 1998. 394 sider. Øverste hjørne let stødt bagpå.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


21257.    BERTELSEN, OTTO. Dialogen mellem Grundtvig og Kierkegaard. København 1990. 130 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


73323.    BILLE, LARS og JØRGEN ELKLIT (red.). Partiernes medlemmer. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 217 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


32323.    BILLESKOV JANSEN, F.J. Grundtvig og Kierkegaard. Med ni andre åndshistoriske essays. København 1996. 132 sider. Tilskrift på titelbladet. Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


73336.    BLOM-HANSEN, JENS. Den fjerde statsmagt? Kommunernes Landsforening i dansk politik. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 276 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73353.    BOJE, PER og MORTEN KALLESTRUP. Marked, erhvervsliv og stat. Dansk konkurrencelovgivning og det store erhvervsliv. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 303 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


8555.    BRANDT, PER AAGE. Sky og krystal. Træk af en postmoderne erkendelse. København 1983. 180 sider. (Rævens Sorte Bibliotek).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


72911.    BRINK LUND, ANKER. Den redigerende magt - nyhedsinstitutionens politiske indflydelse. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 225 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


78740.    BUBER, MARTIN. Jeg og du. Til norsk ved Hedvig Wergeland. Oslo 1968. 114 sider. (Cappelens upopulære skrifter). Blyantsindstreget. Gammelt ejernavn. Lette brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


79175.    --- The Knowledge of Man. A philosophy of the interhuman. Edited and with an introductory essay by Maurice Friedman. New York 1966. 184 pages. (Harper Torchbooks). Underlining and handwritten notes.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


93418.    BURKERT, WALTER. Oldtidens mysteriekulturer. Carl Newell Jackson-forelesninger. Illustreret. Oslo, Pax Forlag, 1997. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 160 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


45882.    CAMPBELL, JEREMY. Sindets netværk. Fra verdensfjern logik til verdensnær erfaring. København 1990. 316 sider. (Prisme-serien).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


54402.    CAMUS, ALBERT. Sisyfos-Myten. På dansk ved Helga Vang Lauridsen. København 1967. 133 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


5415.    CHRISTENSEN, SØREN og POUL-ERIK DAUGAARD JENSEN. Kontrol i det stille - om magt og deltagelse. 2. udgave. Frederiksberg 2001. 133 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


54700.    COHEN, ANDREW. Frihed har ingen historie - en åndelig indsigt. Dansk forord af Peter Bastian. København 2000. 111 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


15826.    COHN-BENDIT, DANIEL og GABRIEL. Venstreradikalismen. Kur mod kommunismens alderdomssvækkelse. Studenteroprørets baggrund og strategi. København 1968. 316 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


27742.    COPLESTON, FREDERICK A History of Philosophy. Volume I-IX. New York, Images Books, 1993-94. Paperbackedition.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


36786.    DALAI LAMA. Tanker for det nye årtusinde. 2. udgave. 4. oplag. København 2004. 239 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


14316.    DEHS, JØRGEN (red.). Æstetiske studier. En antologi. 2. udgave. Odense 2003. 213 sider. (Odense University Studies in Litterature. Vol. 18).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


29770.    DERRIDA, JACQUES. - Bornedal, Peter. Skrift og skribent. Undersøgelser i grammatologien. København 1986. 154 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 307).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


10558.    DESCARTES, RENÉ. - Descartes. Med indledning oversættelse og noter af Povl Dalsgård-Hansen. København 1966. 236 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


50611.    DEWEY, JOHN. - Madsen, Claus og Per Munch (red.). Med Dewey in mente. Århus 2008. 180 sider. (Dewey Biblioteket). Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


33400.    DREIER, FREDERIK. Samlede Skrifter. Bind 1-5. Udgivet af Hanne Nørregaard Posselt med flere. Illustreret. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2003. Originale papirbind. 459 + 293 + 454 + 535 + 240 sider.
1-2. Trykte tekster. 3-4. Manuskripter. 5. Noter.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


37314.    DROIT, ROGER-POL. At se ned på stjernerne og 100 andre filosofiske øvelser i hverdagen. København 2002. 223 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


24207.    DURANT, WILL. Store tænkere. København 1965. 382 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


88928.    DURKHEIM, ÉMILE. Den sociologiske metodes regler. Oversat af Esbern Krause-Jensen. Introduktion af Gorm Haste. København 2000. 185 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


26122.    DURKHEIM, ÉMILE. - Petersen, Chr. Émile Durkheim. En historisk-kritisk Studie. Med særligt Hensyn til hans almindelige Sociologi eller Samfundsfilosofi. København 1944. 277 sider. En del blyantsindtregninger.
Disputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


97667.    ECO, UMBERTO. Moralske tanker. [Refleksioner over en række af vor tids (og alle tiders) væsentlige spørgsmål]. På dansk ved Thomas Harder. København 1998. 109 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


41704.    ELSTER, JON (red.). Marx i dag. Seks innlegg. Oslo 1973. 150 sider. (Fremads samfundsvidenskabelige serie). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


76582.    ENGELBRECHT, JOHN. Den intuitive tanke. Fra Lao Tse til Martinus. En idéhistorisk udviklingslinie. Bind 1-2 (af 4). København 1982. 256 + 236 sider. Lidt brugsspor.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


16743.    ENGELS, FRIEDRICH. Naturens dialektik. København 1976. 325 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


23683.    FABRICIUS, JOHANNES. Oldtidens idéhistorie. Illustreret. København 1965. 212 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


8696.    FAVRHOLDT, DAVID. Filosofi og samfund. København 1968. 146 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


55599.    FAVRHOLDT, DAVID og MARIANNE N. WANDALL. Knivene blinker - filosofisk tvekamp. København 1997. 80 sider. Spor efter gammel prismærkat på foromslaget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


57137.    FAYE, JAN. Athenes kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes enhed. København 2000. 218 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


80764.    FELDBÆK, OLE (red.) Dansk identitetshistorie. Bind 1-4. Illustreret. København 1991. Originale papirbind. 424 + 468 + 673 + 589 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.500,-


62929.    FERRY, LUC Menneskeguden eller meningen med livet. København 1997. 211 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


45244.     FILOSOFISKE STUDIER. Bind 1-18. København, Filosofisk Institut / Institut for filosofi, pædagogik og Retorik, 1978-1998. Gammelt ejernavn. Halvdelen af bindene let gulnede.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 950,-


3575.    FOGH KIRKEBY, OLE. Ægte intelligens. Om bevidsthedens program. København 1989. 199 sider. (Nysyn).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


95683.    FOUCAULT, MICHEL. The Order of Things. An archaeology of the human sciences. Reprint London 1994. 387 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93674.    --- This Is Not a Pipe. With illustrations and letters by René Magritte. Los Angeles, University of California Press, 1982. 66 pages + plates. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


96735.    FOUCAULT, MICHEL. - Fogh Jensen, Anders. Mellem ting. Foucaults filosofi. 2. oplag. Frederiksberg 2006. 351 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


16746.    FOUCAULT, MICHEL. - Krause-Jensen, Esbern. Viden og magt. Studier i Michel Foucaults institutionskritik. København 1978. 241 sider. (Bibliotek Rhodos). Falmet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


67186.    FRASER, J.T. Of Time, Passion, and Knowledge. Reflections on the strategy of existence. 2nd edition. With a few illustrations. Princeton University Press, 1990. 529 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


71061.    FREDRIKSSON, GUNNAR. 19 filosoffer. [En portrætsamling - fra Platon til Heidegger]. København 1995. 157 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


88666.    FREGE, GOTTLOB. - Geach, Peter and Max Black (ed.). Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford 1960. Publisher's cloth binding with dustjacket. 244 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


21943.    FRIIS JOHANSEN, KARSTEN. Den europæiske filosofis historie. Bind 1: Antikken. Illustreret. København 1991. Originalt shirtingsbind. 852 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


34911.    FØLLESDAL, DAGFINN, LARS WALLØE og JON ELSTER. Politikens Introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori. Illustreret. København 1992. Originalt papirbind. 296 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


83996.    GADAMER, HANS-GEORG. Sandhed og metode. Grundtræk af en filosofisk hermeneutik. Oversættelse, indledning og noter ved Arne Jørgensen. Århus 2004. Originalt papirbind. 521 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


93677.    GASS, WILLIAM. On Being Blue. A philosophical inquiry. 3rd printing. Boston 1976. 91 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


16515.    y GASSET, ORTEGA JOSÉ. Massernes oprør. København 1964. 194 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


42319.    GIDDENS, ANTHONY. - Kaspersen, Lars Bo. Anthony Giddens - introduktion til en samfundsteoretiker. 1. udgave. København 1995. 220 sider. Blyantsindstreget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


95623.    GIDDENS, ANTHONY og CHRISTOPHER PIERSON. Samtaler med Anthony Giddens. At forstå moderniteten. København 2002. 235 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


41464.    GLAMANN, KRISTOF. Time-out. Et essay. København 1998. 127 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


1098.    GLEBE-MØLLER, JENS. Politisk dogmatik. Århus 1982. 176 sider. Brunplettet pga dårlig papirkvalitet. Exlibris.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


49464.    GLUCKSMANN, ANDRÉ. Verdens brist. Etik og aids. København 1997. 291 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


23693.    GRAMSCI, ANTONIO. - Sørensen, Gert. Gramsci og »den moderne verden« - eller spørgsmålet om praxisfilosofiens autonomi. København 1993. 520 sider. (Museum Tusculanum). Omslaget med lette brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


61674.    GREGERSEN, FRANS og SIMON KØPPE. Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20. århundrede. Bind 1-2. København 1994. 334 + 320 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


54270.    GRØNBECH, VILHELM. Kampen om Mennesket. 1. udgave. København 1930. Samtidigt halvlæderbind. 249 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93758.    --- Hellas. Kultur og Religion. Bind 1-5. 1: Adeltiden. 2: Revolutionen. 3: Guder og mennesker. 4: Tænkere og Tragikere. 5: Supplement. 1. udgave. København 1942-53. Indbundet i to halvshirtingsbind. 205 + 159 + 190 + 222 + 186 sider. Det ene bind marginalt lidt skjoldet. Enkelte blyantsnoter.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


86695.    --- Kampen for en ny sjæl. København 1963. 116 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


69052.    HABERMAS, JÜRGEN. Politisk filosofi - udvalgte tekster. Indledning ved Henrik Stampe Lund. København 2001. 294 sider. (Moderne Tænkere).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


61513.    HABERMAS, JÜRGEN. - Glebe-Møller, Jens. Jürgen Habermas. En Protestantisk filosof. København 1996. 131 sider. (Gyldendal Filosofi).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


27311.    HANSEN, SØREN GORM. H.C. Andersen og Søren Kierkegaard i dannelseskulturen. København 1976. 207 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


82618.    HARTNACK, JUSTUS. Filosofiens filosofi. København 1995. 98 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


38005.    --- Mennesket og sproget. København 1971. Originalt papirbind med smudsomslag. 158 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


24209.    --- Den ny filosofi. Leksikon over emner, begreber og argumenter. København 1963. 134 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


4512.    --- Den ydre verdens eksistens. København 1964. 87 sider. (Søndagsuniversitetet). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


94309.    --- Den ydre verdens eksistens - et filosofisk problem. København 1997. 91 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


62566.    HAUGE, HANS. Den litterære vending. Dekonstruktiv videnskabsteori. København 1995. 154 sider. Blyantsnoter. Svage brugsspor. Gammelt ejernavn bortraderet.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


26399.    HAVEMANN, ROBERT. Dialektik uden Dogmer? Naturvidenskab og filosofi. Forord af Villy Sørensen. København 1965. 190 sider. (Gyldendals Uglebøger).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


21093.    HAYSTRUP, HELGE. Ånden flyver over sletten. Noter til kulturkampen. København 2005.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


96377.    HEDVARD, TORBEN. Om - en metafysik. Uden sted 2013. 445 sider.
Med dedikation fra forfatteren.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


40816.    HEGEL, G.W.F. - Jørgensen, Dorthe. Aber die Wärme des Bluts... Et studium i den romantisk-moderne dialektik imellem vilje til Form og erfaring af faktisk fragmentering. I anledning af G.W.F. Hegels frotrængning af modernitetserfaringen. København 1996. 407 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


92968.    HEIDEGGER, MARTIN. - Safranski, Rüdiger. Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit. Frankfurt am Main 1998. 519 Seiten. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


93715.    HEIDEGGER, MARTIN. - Steiner, George. Heidegger. 2nd edition, revised and expanded. London 1992. 173 pages. (Fontana Modern Masters). The copy has belonged to Øystein Hjort and has his signature.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


48291.    HERAKLES. - Sigsgaard, Jens. Herakles - en af de guddommelige helte. Illustreret. København 1979. Originalt papirbind. 73 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


96636.    HIRST, PAUL. Globalisering, demokrati og det civile samfund. Artikler i udvalg ved Lars Bo Kaspersen. København 1997. 187 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


20409.    HJORTSØ, LEO. Olympia. Den græske Olympiade. Illustreret. København 1964. 165 sider. (Gyldendals Uglebøger).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


37007.    HÖFFE, OTFRIED. Filosofi. Nyere tid fra Bacon til Nietzsche. Illustreret. København, Politikens Forlag, 1993. Originalt papirbind. 480 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


36098.    HÖFFE, OTFRIED (udg.). Filosofi. Antikken & middelalderen fra Førsokraterne til Cusanus. Dansk udgave ved Karsten Klint Jensen. Illustreret. København, Politiken, 1992. Originalt papirbind. 317 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


58139.    HOHLENBERG, JOHANNES. Kulturens forvandling. Essays. Forord af Peter Normann Waage. København 1995. Originalt papirbind med smudsomslag. 338 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


37136.    HUME, DAVID. - David Hume. Indledning, oversættelse og noter ved Niels Egmont Christensen. København 1966. Originalt fableabind med smudsomslag. 234 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


68604.    HUSTED, JØRGEN og POUL LÜBCKE. Politikens filosofihåndbog. Illustreret. København 2001. Originalt papirbind. 408 sider. (Bogklubben).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


21394.    HUXLEY, ALDOUS. Erkendelsens døre. Oversat af Mogens Boisen. København 1955. 88 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


74819.    HØFFDING, HARALD. Etik. En Fremstilling af de etiske Principer og deres Anvendelse paa de vigtigste Livsforhold. 5. paany gennemsete og delvis ændrede udgave. København 1926. Samtidigt halvlæderbind. VII + 402 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


30831.    HØILUND, PETER. Den forbudte retsfølelse - om lov og moral. København 1992. 275 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


36877.    HAANING, AKSEL. Middelalderens naturfilosofi. Naturens genkomst i filosofi, digtning og videnskab ca. 1100-1250. København 2004. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 224 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


72824.    JACOBI, FINN. Sokrates & Jesus. Essays om to processer. Aarhus Universitetsforlag, 2005. 252 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


72906.    JACOBSEN, BO, FLEMMING TROELS JENSEN, MIKKEL BO MADSEN, MARIUS SYLVESTERSEN og CLAUDE VINCENT. Den vordende demokrat - en undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 165 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


11025.    JACOBSEN, BO, KARSTEN SCHNACK, BJARNE WAHLGREN og MIKKEL BO HANSEN. Videnskabsteori. 2. udgave. København 1999. 212 sider. (Gyldendal Uddannelse).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


73327.    JÄRVINEN, MARGARETHA, JØRGEN ELM LARSEN og NILS MORTENSEN (red.). Det magtfulde møde mellem system og klient. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 200 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


46435.    JENSEN, IBEN. Grundbog i kulturforståelse. 3. oplag. Illustreret. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 2007. 145 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


97047.    JENSEN, JØRGEN I. ...det tredje øjeblik. Mellem Grundtvig og Kierkegaard. Frederiksberg 2008. 335 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


73325.    JENSEN, TORBEN K. De folkevalgte. En analyse af folketingsmedlemmernes sociale baggrund og repræsentationsadfærd. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 282 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


6751.    JÖNSSON, BODIL. Tankekraft. [Med ti nye tanker om tid]. København 2001. 142 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


68581.    --- Ti tanker om tid. Illustreret. København 1999. 144 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


74116.    JOHNSON, PAUL Intellektuelle. 2. oplag. København 1989. 432 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


37711.    JONES, STEVE. I blodet. Gud, gener og skæbne. Illustreret. København 1998. 270 sider. (Bogklubben Samtid).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


46052.    JULIAN, KEJSER. Kejser Julian mod galilæerne. / Iulianus Imperator contra Galilaeos. Oversat og kommenteret af Lars Mynster. København 1990. 272 sider. (Museum Tusculanum).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


26755.    JUUL JENSEN, UFFE og PETER FUUR ANDERSEN (red.). Sundhedsbegreber - filosofi og praksis. 2. oplag. Aarhus Universitet, 1995. 208 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


77961.    JØRGENSEN, DORTHE. Den blå blomst - og den pukkelryggede mandsling. Tekster og tankebilleder om kunst, liv og filosofi. København 1997. 197 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


95190.    KANT, IMMANUEL. Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Originalausgabe herausgegeben von Raymond Schmidt. 2. durchgesehene Auflage mit einem Namenregister. Leipzig 1930. Ein bißchen spätere Halblederband. XVI + 766 + (16) Seiten.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


96643.    --- Toward Perpetual Peace and other writings on politics, peace, and history. Edited with an introduction by Pauline Kleingeld. Essays by Jeremy Waldron, Michael W. Doyle and Allen W. Wood. New Have / London, Yale University Press, 2006. 265 pages (Rethinking the Western Tradition).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


28489.    KANT, IMMANUEL. - Appelbaum, David (udg. og forord). Kants vision. København 1995. 205 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


28987.    KAPPEL, KLEMENS. Medicinsk etik. En filosofisk disussion af bioetiske grundproblemer. København 1996. 327 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


37532.    KAUTSKY, KARL. Vejen til magten. Politiske betragtninger om indvæksten i revolutionen. København 1978. 221 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


93858.    KEMP, PETER. Filosofiens verden. Kritik - Etik - Pædagogik - Religion. 1. udgave. København 2012. 416 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


77620.    --- Det uerstattelige. En teknologi - etik. 1. oplag. København 1992. 342 sider.
Med dedikation fra forfatteren.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


36163.    KERTE, JENS. De intellektuelle i virkeligheden. En Interviewbog. Ti temaer i tiden. København 2003. 174 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


73722.    KIERKEGAARD, SØREN. Begrebet Angest. Indledning og noter ved Villy Sørensen. København 1961. 237 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


81311.    --- Christelige Taler. Ved H.O. Lange. København 1963. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 290 sider. (samlede værker bind 13).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


22227.    --- Christelige Taler. København 1968. 292 sider. Gammelt ejernavn. Lille rift i smudsomslaget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


16047.    --- Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi. 1. oplag. København 1843. Original blå kartonnage. Ryggen med den oprindelige etiket slidt og meget løs. 157 sider. Lidt plettet. Gammelt ejerstempel.
Udsendt under pseudonymet Constantin Constantius. Himmelstrup 53.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 4.000,-


87900.    --- Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi. 1. oplag. København 1843. I senere papiromslag. 157 sider. Lidt plettet.
Udsendt under pseudonymet Constantin Constantius. Himmelstrup 53.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.500,-


86621.    --- Johannes Climacus eller De omnibus dubitandum est. Forord og noter ved Peter P. Rohde. København 1967. 97 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


54200.    --- Løse papirer. + Kommentarer til Løse papirer. København 2011. Originale shirtingsbind med smudsomslag. 702 + 1.166 sider. (Søren Kierkegaards Skrifter Bind 27).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


37479.    --- Nutidens religieuse forvirring. Bogen om Adler. Udgivet med indledning og noter af Julia Watkin. København 1984. 259 sider. Tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


16044.    --- Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Sokrates. 1. oplag. København 1841. Samtidigt shirtingsbind. (8) + 350 sider. Lidt plettet. Svage brugsspor ved kapitælerne.
Himmelstrup 8. Eksemplar med Theserne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 6.500,-


16506.    --- Philosophiske Smuler. København 1964. 122 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


21112.    --- »Skyldig?« - »Ikke-Skyldig?« En lidelseshistorie. Psychologisk Experiment af Frater Tacciturnus. Forord af Peter Thielst. København 1980. 300 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


95351.    --- Sygdommen til Døden. København 1962. 131 sider. (Gyldendals Uglebøger). Exlibris.
Udsendt under pseudonymet Anti-Climacus. Udgivet af Søren Kierkegaard.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


10686.    --- Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse, Rapport til Historien. København 1970. 134 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


66236.    --- Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. En ligefrem Meddelelse. Rapport til Historien. 1. oplag. Udgivet af P. Chr. Kierkegaard. København 1859. I beskedent senere papomslag med lærredsryg. (4) + 114 + (2) sider. Lidt brunplettet.
Himmelstrup 292.The first complete publication of this work, part of which appeared in 1851 as On min Forfatter-Virksomhed (On My Work as an Author). Published posthumously by Kierkegaard's brother.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


33020.    --- Værker i udvalg. Bind 1-4. Med indledninger og tekstforklaringer af F.J. Billeskov Jansen. København 1950. Originale halvshirtingsbind uden smudsomslag. 428 + 337 + 336 + 238 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


90203.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kierkegaard inspiration. En antologi. København 1991. 105 sider. (Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter 20).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


80244.    --- Liber Academiae Kierkegaardiensis. Tomus I-IX. In seven parts. Copenhagen 1980-92.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


80316.    KIERKEGAARD, SØREN. - Almar, Johs. P. Søren Kierkegaard. Eksistensfilosofien, Eksistenspædagogikken og eksistentialpædagogikken, En undersøgelse af valget og friheden sam en anvendelse af undersøgelsens resultater på lærerens opdragende rolle i undervisningen. Odens Universitetsforlag, 1986. 185 sider. Skønt stemplet "beskadiget" et udmærket eksemplar.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


27215.    KIERKEGAARD, SØREN. - Andersen. Børge. Et vendepunkt i Søren Kierkegaards liv. Artikler af P.L. Møller og Søren Kierkegaard. København 1997. 109 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


78974.    KIERKEGAARD, SØREN. - Avlund Frandsen, Hans Erik. Historieproblemet hos Kierkegaard og den unge Marx. Roskilde Universitetsforlag, 1975. 96 sider. (Tidsskriftet Poetik 26, 7. årgang nr. 2).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


57297.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertelsen, Otto. Det archimediske punkt. Uddrag af Søren Kierkegaards Enten-Eller og To opbyggelige Taler med noter. København 1992. 137 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


5984.    --- Den kirkelige Kierkegaard og den "antikirkelige". København 1999. 90 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


78970.    --- Søren Kierkegaard og de første grundtvigianere. København 1996. 169 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


67815.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertung, Birgit. Om Kierkegaard, kvinder og kærlighed - en studie i Søren Kierkegaards kvindesyn. København 1987. 99 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


69519.    --- Den utidige Kierkegaard - og vor tid. København 2000. 142 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


79538.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bertung, Birgit (red.). Kierkegaard - Poet of Existence. Copenhagen 1989. 145 pages. (Kierkegaard Conferences I).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


74502.    KIERKEGAARD, SØREN. - Billeskov Jansen, F.J. Studier i Søren Kierkegaards litterære kunst. København 1987. 83 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


29238.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bork Hansen, Leif. Søren Kierkegaards hemmelighed og eksistensdialektik. København 1994. 270 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


49659.    KIERKEGAARD, SØREN. - Brandt, Frithiof og Else Thorkelin. Søren Kierkegaard og Pengene. 2. udgave. København 1993. 173 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


12008.    KIERKEGAARD, SØREN. - Bukdahl, Jørgen K. Om Søren Kierkegaard. Artikler i udvalg. Ved Jan Lindhardt. København 1981. 215 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


79532.    KIERKEGAARD, SØREN. - Deuser, Hermann, Karstem Friis-Johansen, Christa HKühnhold, Johannes Sløk, Salvatore Spera and Mark C. Taylor. Kierkegaard and Dialectics. Lectures originally delivered at a symposium, in the series of scientific symposia, arranged to celebrate the University of Aarhus, held september 13th - 16th, 1978 in Aarhus. Organizer of the symposium and editor of the lectures: Jørgen K. Bukdahl. University of Aarhus, 1979. 192 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


15861.    KIERKEGAARD, SØREN. - Henriksen, Aage. Kierkegaards Romaner. 1. oplag. København 1954. 194 sider.
Doktordisputats. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


19453.    KIERKEGAARD, SØREN. - Himmelstrup, Jens. Søren Kierkegaards Opfattelse af Sokrates. En Studie i Dansk Filosofis Historie. København 1924. 336 sider. Omslaget med lidt brugsspor.
Doktordisputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


61583.    KIERKEGAARD, SØREN. - Hohlenberg, Johannes. Den ensommes vej. En fremstilling af Søren Kierkegaards værk. 2. udgave. København 1968. 348 sider. (Minerva-bøgerne).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


17134.    KIERKEGAARD, SØREN. - Holm, Kjeld med flere. Søren Kierkegaard og romantikerne. København 1974. 159 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


59804.    KIERKEGAARD, SØREN. - Holmgaard, Otto. Exstaticus. Søren Kierkegaards sidste kamp, derunder hans forhold til broderen. København 1967. 85 sider. Mangler smudsomslag. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


57295.    KIERKEGAARD, SØREN - Houe, Poul and Gordon D. Marino (ed.). Søren Kierkegaard and the Word(s). Essays on Hermeneutics and communication. Copenhagen 2003. 299 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


53149.    KIERKEGAARD, SØREN. - Hultberg, Helge. Kierkegaard på vrangen. Illustreret. København 1988. 109 sider. (Søren Kierkegaard Selskabets Populære Skrifter 18). Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


14261.    KIERKEGAARD, SØREN. - Høffding, Harals. Søren Kierkegaard som filosof. København 1989. 162 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


22650.    KIERKEGAARD, SØREN. - Johansen, Steen (udg.). Erindringer om Søren Kierkegaard. Samlet udgave. København 1980. 204 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


95684.    KIERKEGAARD, SØREN. - Jørgensen, Aage. Søren Kierkegaard Literature 1956-2006. A Bibliography. Søren Kierkegaard Research Centre / Museum Tusculanum Press, 2009. Publisher's boards. 651 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


19401.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kingo, Anders. Den pseudonyme tale. En studie over eksistensanalysens kategori i Søren Kierkegaards forfatterskab. København 1978. 175 sider. (GADs Mosaik-serie).
Med dedikation fra forfatteren. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


97045.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kingo, Anders og Sten-O. B. Vedstesen. Hosekræmmerens søn. En enfoldig bog om Søren Kierkegaard - eller en bog om den enfoldige Søren Kierkegaard. 2. udgave. Herning 1995. 147 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


83989.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kjær, Grethe. Barndommens ulykkelige Elsker. Kierkegaard om Barnet og Barndommen. København 1986. 172 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


78971.    KIERKEGAARD, SØREN. - Krarup, Per. Søren Kierkegaard og Borgerdydskolen. Illustreret. København 1977. 96 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


87859.    KIERKEGAARD, SØREN. - Kühle, Søren. Søren Kierkegaard. Barndom og ungdom. København 1950. 211 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


78967.    KIERKEGAARD, SØREN. - Lindhardt, P.G. Søren Kierkegaards angreb på folkekirken. Aarhus 1955. 16 sider. (Horisont Hefterne 8).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


3723.    KIERKEGAARD, SØREN. - Malantschuk, Gregor. Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard. 2. oplag. København 1990. 356 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


88357.    --- Fra Individ til den Enkelte. Problemer omkring friheden og det etiske hos Søren Kierkegaard. København 1978. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 277 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


55388.    KIERKEGAARD, SØREN. - McKinnon, Alastair. Dating Kierkegaard's Battles with Fate. København 1986. 31 sider. (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab/Historisk-filosofisk Meddelser 52:3).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


28199.    KIERKEGAARD, SØREN. - Nielsen, Flemming Chr. Ind i verdens vrimmel. Søren Kierkegaards ukendte bror. København 1998. Originalt papirbind. 191 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


4288.    KIERKEGAARD, SØREN. - Nordentoft, Kresten. Søren Kierkegaard. Bidrag til kritikken af den borgerlige selvoptagethed. 1. udgave. København 1977. 242 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


60999.    KIERKEGAARD, SØREN. - Parkov, Peter. Bibelen i Søren Kierkegaards »Samlede Værker«. København 1983. 132 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


77385.    KIERKEGAARD, SØREN. - Quist, Wenche Marit. Den enkelte og det mellemmenneskelige - den etiske betydning af det mellemmenneskelige forhold hos Søren Kierkegaard. København 2000. 116 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


29572.    KIERKEGAARD, SØREN. - Rohde, Peter P. Søren Kierkegaard. Et Geni i en Købstad. København 1962. 60 sider. (Supplementsbind til Kierkegaards Samlede Værker 1-20). Gammelt ejernavn og -stempel. Blyantsstreger i margin.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


95757.    --- Søren Kierkegaard. Et Geni i en Købstad. 3. udgave. København 1991. 60 sider. (Supplementsbind til Kierkegaards Samlede Værker 1-20). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


31789.    KIERKEGAARD, SØREN. - Skjoldager, Emanuel. Den egentlige Kierkegaard. Søren Kierkegaards syn på kirken og de kirkelige handlinger. København 1982. 157 sider. Falmet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


32751.    --- Søren Kierkegaard og mindesmærkerne. Illustreret. København 1983. 208 sider. Uopskåret.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


40157.    KIERKEGAARD, SØREN. - Søndergaard Hansen, Erik (udg.). Regine Olsens dagbog. Efterskrift af Johs. Nørregaard Frandsen. Illustreret. Højbjerg 2001. 82 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


19266.    KIERKEGAARD, SØREN. - Thielst, Peter. Livet forstås baglæns - men må leves forlæns. Historien om Søren Kierkegaard. København 1996. Originalt papirbind. 307 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


4349.    KIERKEGAARD, SØREN. - Thulstrup, Niels. Kierkegaard og kirken i Danmark. København 1985. 312 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


71965.    --- Kierkegaards København. Illustreret. København 1987. 119 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


45251.    KIERKEGAARD, SØREN. - Thulstrup, Niels and Marie Mikulová (ed.). Bibliotheca Kierkegaardiana. Volume 1-16. Copenhagen 1978-88. Spines partly faded.
All published.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


46029.    KIERKEGAARD, SØREN. - Tryel, Ejgil. Søren Kierkegaards himmelfart. En krønike. København 1986. 50 sider. Lille spor efter gammel prismærkat på foromslaget. Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


90833.    KJELDSEN, JENS. Den klingende orden. Et filosofisk udspil om musik, bevidsthed, tid og betydning. Indledning ved Per Nørgaard. Illustreret. Aarhus 1999. Originalt papirbind med smudsomslag. 387 sider. Forlagsstempel.
Vedlagt CD.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


93491.    KJØRUP, SØREN. Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. 1. oplag. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 1996. 409 sider.
Med dedikation fra forfatteren til Øystein Hjort.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


70105.    --- Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. 2. oplag. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, 1997. 409 sider. Omslaget beklædt med plastik. Gammelt ejernavn overstreget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


89045.    KLAWONN, ERICH. Udkast til en teori om moralens grundlag. Odense Universitetsforlag, 1996. 239 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


23123.    KLEIN, NAOMI. No Logo. Mærkerne - magten - modstanden. 2. oplag. Illustreret. Århus 2002. 515 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


81131.    KNIGGE, ADOLPH. Kunsten at omgaas mennesker. København 1966. 251 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


62126.    KOCH, CARL HENRIK. Den europæiske filosofis historie. Bind 3: Fra Reformationen til oplysningstiden. Illustreret. København 1983. Originalt shirtingsbind. 498 sider. Exlibris
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


15164.    --- Logik. 2. udgave. København 1970. 143 sider. (Scandinavian University Books). Ganske enkelte små indstregninger. Omslaget med lidt brugsspor.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


68437.    --- Strejftog i den danske filosofis historie. København 2000. 238 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73332.    KOCH, IDA ELISABETH, KRISTINE RØBERG, STEN SCHAUMBURG-MÜLLER og JENS VEDSTED-HANSEN. Menneskerettigheder og magtfordeling - domstolskontrol med politiske prioriteringer. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 240 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


16974.    KOEFOED BJØRNSEN, METTE, PER JESPERSEN og POVL RIIS (red.). Samfundet og etikken. De menneskelige værdiers nødvendighed. København 1984. 159 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


25201.    KOFOED, NIELS. Grundtræk af en europæisk poetik. Religion og æstetik i romantik og modernisme. København 1994. 291 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


38788.    --- Magiens Poetik. Den litterære fejde i 1831 mellem B.S. Ingemann og H.C. Ørsted i idéhistorisk og filosofisk perspektiv. København 2002. 215 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


4011.    KOLLONTAJ, ALEXANDRA. - Møller, Hanne, Nina Lykke, Signe Arnfred, Maj Skibstrup og Mette Bryld (red.). Udvalgte skrifter. Bind 1-3. København 1977-78. 916 + 448 sider. Ryggene lidt gulnede.
1: Den store kærlighed og andre politiske historier. 2: Arbejdsbierne og den hvide fugl. 3. Stækkede vinger. Om Alexandra Kollontajs samtid og ideer. Af redaktørerne. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


55574.    KRAGH, HELGE. Universet i perspektiv. Kosmologi, filosofi og teologi. København 2001. 142 sider. (Videnskab til debat).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


97065.    KROPOTKIN, PETER. Kropotkin's Revolutionary Pamphlets. A collection of writings. Edited with introduction, biographical sketch and notes by Roger N. Baldwin. New York 1970. 307 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


1170.    KROPOTKIN, PJOTR. En anarkists erindringer. Med forord af Georg Brandes. På dansk ved Emmy Drachmann. København 1979. 336 sider. (Samlerens Bogklub). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


28725.     DEN KULTURRADIKALE UDFORDRING. Kulturradikalismen gennem 130 år. En antologi. Illustreret. Århus 2001. 349 sider.
Bidrag af Klaus Rifbjergm Ebbe Kløvedal Reich, Jørgen Knudsen, Drude Dahlerup, Morten Thing, Elias Bredsdorff, Jakob Heuseler, Preben Hertoft, Ellen Nørgaard, Jan Lindhardt, Søren Nagbøl, Hans Hertel og Peter Madsen.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


42843.    KUSCHEL, ROLF og FAEZEH ZAND. Fordomme & stereotyper. Med bidrag af Per og Ellen Schultz Jørgensen. Illustreret. København 2007. 216 sider. Stemplet »Bogklubudgave«.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


55216.    LACOUE-LABARTHE, PHILIPPE. Typography. Mimesis, Philosophy, Politics. Reprint, Stanford University Press, 1998. 308 pages. Cover with small signs of use.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


67345.    LARSEN, MIHAIL og OLE THYSSEN. Den frie tanke - en grundbog i filosofi. København 1982. 263 sider. (Gyldendals Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


60164.    LARSEN, ØJVIND. Modstandens etik. København uden år [1988]. 198 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


73392.    LENIN, V.I. Udvalgte værker. Bind 1-16 København, Forlaget Tiden, 1981-89.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


39926.    LENIN, V.I. - Favrholdt, David. Lenin hans filosofi og verdensanskuelse. København 1978. 157 sider. Let blyantsindstreget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


22793.    LEVI, PRIMO and TULLIO REGGE. Conversations. Translated into English by Raymond Rosenthal. With a new introduction by Tullio Regge. London 1989. Publisher's boards with dustjacket. 68 pages. Previous owner's stamp.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


4792.    LINDBERGH, ANNE MORROW. Gaven fra havet. 4. udgave. København 1992. Originalt papirbind. 118 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


3476.    LINDHARDT, JAN. Fra tale til tanke. Hovedlinier i den europæiske idehistorie. 2. udgave. Illustreret. København 2000. Originalt papirbind. 182 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


46707.    --- Vores patetiske kultur. En åndshistorie. København 2010. Originalt papirbind med smudsomslag. 205 sider. Gammelt ejerstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


87123.    LJUNGSTRØM, ALEXANDER CARNERA. Rettens alkymi. Om venskab, retfærdighedm og pathos. København 1998. 399 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


93637.    LOCKE, JOHN. Second Treatise of Government. Edited with an introduction by C.B. Macpherson. Indianapolis / Cambridge 1980. 124 pages. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


72826.    LOFTAGER, JØRN. Politisk offentlighed og demokrati i Danmark. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 267 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


50425.    LORENZER, ALFRED. Materialistisk socialisationsteori. Efterskrift af Asger Blond. København 1972. 180 sider. (Bibliotek Rhodos). Exlibris.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


90226.    LÜBCKE, POUL (red.). Politikens filosofileksikon. Illustreret. København 1983. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 472 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


31736.    --- Politikens filosofileksikon. 14. oplag. Illustreret. København 2000. Originalt papirbind. 472 sider. (Gyldendals Bogklubber).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


60421.    LUKÁCS, GEORGE. - Gammel, Inga R. Æstetisk erfaring. Temaer i George Lukács' skrifter 1908-1918. Aarhus Universitetsforlag, 1987. 99 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


59452.    LUND, SØREN. Dansk folkekultur og ondskab. København 2007. 207 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


12552.    LUXEMBURG, ROSA. Breve fra fængslet. Uden sted, Idons Forlag, 1985. 80 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


26680.    --- Kapitalens akkumulation. Et bidrag til den økonomiske forklaring på imperalismen. København, Rhodos, 1976. 450 sider. (Teorihistoriske skrifter). Snit brunplettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


36398.    LYNGFELDT SKOV, RENÉ. Jeg - en filosofisk og litterær rundfart i personlig identitet. København 2001. 227 sider. Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


87088.    LØGSTRUP, K.E. Kunst og etik. 1. oplag. København 1961. 280 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


7485.    --- Kunst og etik. København 1966. 233 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


2618.    --- Kunst og etik. 2. udgave. 1. oplag. København 1995. 233 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


40507.    --- Kunst og etik. København 1995. 233 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


7616.    --- Norm og spontaneitet. Etik og politik mellem teknokrati og dilettantokrati. 2. oplag. København 1976. 279 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


13345.    --- Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger. 1. udgave. København 1978. 290 sider. (Metafysik IV). Blyantsindstreget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


11301.    --- Vidde og prægnans. Sprogfilosofiske betragtninger. 2. udgave. 1. oplag. København 1995. 176 sider. (Metafysik 1). Enkelte blyantsindstregninger og -noter.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


2609.    --- Vidde og prægnans. Sprogfilosofiske betragtninger. 2. udgave. 2. oplag. København 1998. 176 sider. (Metafysik 1).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


29241.    LØGSTRUP, K.E. - Jensen, Ole. Sårbar usårlighed. Løgstrup og religionens genkomst i filosofien. København 1994. 294 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


21326.    LØGSTRUP, K.E. - Morsing, Ole (red.). K.E. Løgstrup - nye læsninger. Århus 1993. 163 sider. (Slagmarks Skyttegravsserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


13128.    LØGSTRUP, K.E. - Thomassen, Niels. Filosofisk impressionisme. Temaer i K.E. Løgstrups filosofi. København 1992. 275 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


5637.    MACEY, DAVID. The Penguin Dictionary of Critical Theory. London 2001. 490 pages. (Paperback).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


12833.    MADVIG, J.N. - Eckhardt Larsen, Jesper. J.N. Madvigs dannelsestanker. En kritisk humanist i den danske romantik. København 2002. 139 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 337). Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


81889.    MANNHEIM, KARL. - Petersen, Lars Axel. Oplysning på trods. Videnssociologi og samtidsdiagnose hos Karl Mannheim. Århus 1997. 362 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


50203.    MAO TSE-TUNG. On People's War. 1st English language edtion. Peking 1967. Plastic covered. 44 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


72011.    --- Skrifter og digte. Mao Tse-Tungs tænkning. 2. oplag. Udvalgt, oversat og kommenteret af Jan Bredsdorff. København 1969. 12°. Originalt papirbind. 213 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


68372.    --- Skrifter og digte. Mao Tse-Tungs tænkning. 3. oplag. Udvalgt, oversat og kommenteret af Jan Bredsdorff. København 1970. 12°. Originalt papirbind. 213 sider. Gammelt ejernavn på forpermen. Svag fals.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


13669.    --- Skrifter og digte. Mao Tse-Tungs tænkning. 5. oplag. Udvalgt, oversat og kommenteret af Jan Bredsdorff. København 1973. 12°. Originalt papirbind. 213 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


60125.    MARCUSE, HERBERT. Kontrarevolution og venstrefløj. Natur og revolution. Kunst og revolution. København 1974. 157 sider. (Gyldendals Uglebøger). Omslag med lidt brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


16982.    MARCUSE, HERBERT. - Glebe-Møller, Jens. Marcuse - studenteroprørets filosof. København 1970. 147 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


93675.    MARCUSE, HERBERT. - MacIntyre, Alasdair. Herbert Marcuse. Oversat til norsk af Kari Haug Kyllingstad. Oslo 1970. 91 sider. (Aschehougs Aktuelle). Paperback. Med Øystein Hjorts navnetræk  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


73340.    MARCUSSEN, MARTIN og KARSTEN RONIT (red.). Internationaliseringen af den offentlige forvaltning i Danmark - forandring og kontinuitet. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 275 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


94861.    MARX, KARL. - McLellan, David. Karl Marx. En biografi. København 2012. Originalt papirbind med smudsomslag. 608 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


44002.    MARX, KARL og FRIEDRICH ENGELS. - Manifestet 1848-1998. Illustreret. Uddevalla, Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek, 1998. Originalt papirbind med smudsomslag. 270 sider. (Arbetarnas Kulturhistorisk Sällskap, Årsbok 1998).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


47138.    [MARX, KARL und FRIEDRICH ENGELS]. Manifest der kommunistischen Partei. Veröffentlicht im Februar 1848 in Lindon. Diese Ausgabe ist ine originaltreue Reproduktion der Erstausgabe. 8. Auflage. Berlin 1985. Originaler Pappband. 23 Seiten. Mit Exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


4478.    MARX, KARL. - Witt-Hansen, Johannes (indledning, oversættelse og noter). Karl Marx. København 1970. 288 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


5623.    MAUTNER, THOMAS. The Penguin Dictionary of Philosophy. London 2005. 663 pages. (Paperback).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


93671.    MERLEAU-PONTY, MAURICE. - Hoeller, Keith (ed.). Merleau-Ponty and Psychology. Reprint, New Jersey 1994. 262 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


39585.    MONSEN, NINA KARIN. Jomfru, mor eller menneske? Feministisk filosofi. København 1985. 157 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


93697.    de MONTAIGNE, MICHEL. - Bredal, Bjørn. Et renæssancemenneske. Michel de Montaigne. Illustreret. København 2005. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 292 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


61447.    de MONTAIGNE, MICHEL. - Defaux, Gérard (ed.). Montaigne: Essays in reading. Yale University, 1983. 308 pages. (Yale French Studies, no. 64).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


10980.    MOSKVITIN, JURIJ. Den store undren. København 1992. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 300 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73344.    MOURITZEN, HANS (red.). Er vi så forbeholdne? Danmark over for globaliseringen, EU og det nære. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 296 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73355.    MUNK CHRISTENSEN, PETER, ASBJØRN SONNE NØRGAARD og NIELS CHR. SIDENIUS. Hvem skriver lovene? Interesseorganisationer og politiske beslutninger. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 318 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73307.    MUNK CHRISTIANSEN, PETER og ASBJØRN SONNE NØRGAARD. Faste forhold - flygtige forbindelser. Stat og interesseorganisationer i Danmark i det 20. århundrede. Aarhus Universitetsforlag,2003. 253 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


87431.    MØLLER, PER STIG. Magt og afmagt. Bemærkninger om magtens teori og praksis. København 1999. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 207 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


14362.    NEDERGAARD-HANSEN, LEIF. Bayle's & Leibniz' drøftelse af Theodicé-Problemet. En Idéhistorisk redegørelse. Med nogle træk af denne debats afspejling i dansk filosoferen fra Holberg til Kierkegaard. Bind 1-2. København 1965. 482 + 263 sider.
Doktordisputats. 1: Bayle. 2: Leibniz. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


90954.    NERHEIM, HJÖRDIS og VIGGO ROSSVÆR. Filosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein. 3. oplag. Illustreret. København 1993. 272 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


32446.    --- Filosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein. 2. udgave. Illustreret. København 1995. Originalt papirbind. 272 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


41109.    --- Filosofiens historie fra Sokrates til Wittgenstein. 2. udgave. 2. oplag. Illustreret. København 2000. Originalt papirbind. 272 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


93155.    NIETZSCHE, FRIEDRICH. Friedrich Nietzsche og antikken. Tre ungdomstekster. Oversættelse og efterskrift ved Lars Christiansen. København 2012. 178 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


92969.    NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Safranski, Rüdiger. Nietzsche. En biografi om hans tænkning. København 2002. 326 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


81112.    NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Thielst, Peter. Jeg er ikke noget menneske - jeg er dynamit! Historien om Friedrich Nietzsche. Illustreret. København 1997. Originalt papirbind. 287 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


36403.    NYBERG, MIKAEL. kapitalen.com. Myten om det postindustrielle paradis. 2. oplag. Illustreret af Robert Nyberg. Aarhus 2005. 503 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


4278.    NYMARK ANDERSEN, BO. Intuition og etik. København 1989. 84 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


47076.    NÆSS, ARNE (med Per Ariansen og Kjell Madsen). Vitenskapsfilosofi. En innføring. 3. udgave. Oslo 1980. 177 sider. Exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


54592.    NØRRETRANDERS, TOR. Stedet som ikke er. Fremtidens nærvær, netværk og internet. København 1997. 258 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


35115.    --- Verden vokser. Tilfældighedens historie. Illustreret. København 1994. 244 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


94491.    PAHUUS, MOGENS. Litteratur og billedkunst - i et livsfilosofisk perspektiv. Illustreret. Aalborg Universitetsforlag, 2009. 217 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


69627.    PALOCZI-HORVATH, GEORGE. Ungdom i oprør. En social-politisk oversigt 1955-1970. København 1972. 355 sider. (Gyldendals Logbøger).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


2406.     PARISERKOMMUNEN 1871. Et dokumentarium ved Thorvald Berthelsen og Claus Clausen. København 1972. 256 sider. (Bibliotek Rhodos). Gammelt ejerstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


17092.    PAUWELS, LOUIS og JACQUES BERGIER. Det evige menneske. København 1971. 282 sider. (Livets forskønnelse I).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


16650.    PETERSEN, CARL HEINRICH. Danske Revolutionære. Ideer, bevægelser og personligheder. Bind 1-2. 3. udgave. Illustreret. København 1974. 178 + 218 sider. (Borgens Billigbogs Bibliotek 24-25). Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


90327.    PETERSEN, GERT. Om socialismens nødvendighed. 1. oplag. København 1980. 215 sider.
Med dedikation fra forfatteren til Preben [Møller Hansen].  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


30647.    --- Om socialismens nødvendighed. København 1981. 215 sider. (Gyldendals Bogklub).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73347.    PHILIPS, LOUISE og HIM SCHRØDER. Sådan taler medier og borgere om politik. En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 319 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


14080.    PLATON. Platon. Med indledning, oversættelse og noter af Johannes Sløk. København 1964. Originalt fableabind med smudsomslag. 239 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


57609.    --- Plato's Theory of Knowledge. (The Theaetetus and the Sophist of Plato). Translated with a running commentary by Francis Macdonald Cornford. Upper Saddle River, The Library of Liberal Arts. 336 pages. Handwritte date on endpaper.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


71727.    --- Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M.Cl. Gertz. 7. udgave. København 1919. Med originalt omslag i privat halvlæderbind. 96 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


42147.    --- Sokrates i Fængslet og Sokrates Død. Oversat efter Platons Dialoger "Kriton" og "Faidon" af M.Cl. Gertz. 4. udgave. København 1919. Med originalt omslag i privat halvlæderbind. 77 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


21899.    --- Staten. Bind 1-2. Redigeret og oversat af Hans Ræder. København 1961. 181 + 223 sider. (Hans Reitzels serie - Uforkortede udgaver).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


53749.    --- Symposion - Gorgias. Oversat til færøsk af J.H.O. Djurhuus. København 1938. 125 sider. Uopskåret.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


35248.    PLATON. - Field, G.C. The Philosophy of Plato. 2nd edition With an appendix by R.C. Cross. Oxford University Press, 1969. 172 pages. (Oxford Paperbacks University Series).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


82532.    PLATON. - Schanz, Hans-Jørgen. Platon. København 2000. 57 sider. (Alle Tiders Tanker).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


16627.    PLATON. - Sløk, Johannes. At læse Platon. 2. oplag. København 1996. 106 sider. (Filosofibiblioteket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


25229.    --- Platon. 2. oplag. København 1962. 97 sider. (Gads Biografiserie). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


92789.    PLOTINUS. - Ousager, Asger (ed.). Plotinus on Selfhood, Freedom and Politics. With a few illustrations. Aarhus University Press, 2004. Publisher's boards. 397 pages. (Aarhus Studies in Mediterranean Antiquity, VI).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


83972.    POPPER, KARL. - Eggers Hansen, Troels (Hrsg.). Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. Aufgrund von Manuskripten aus den Jahren 1930-1933. 2. verbesserte Auflage. Tübingen 1994. 476 Seiten. (Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften - Studien in den Grenzbereichen der Wirtschaft- und Sozialwissenschaften, Band 18).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


93725.    POPPER, KARL. - Magee, Bryan. Karl Popper. København 1973. 103 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


93724.    POPPER, KARL R. Kritisk rationalisme. Udvalgte essays om videnskab og samfund. København 1973. 222 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


88747.    PRIGOGINE, ILYA & STENGERS, ISABELLE Den nye pagt mellem mennesket og universet. Nye veje i naturvidenskaberne. Forord af Johannes Witt-Hansen. Illustreret. København 1985. 413 sider. Spor efter prismærkat på foromslaget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


89461.    PÜLLENBERG, JOHAN. Kurze Darstellung des Hauptinhalts der Logik, mit vielen praktischen Beispielen für Gymnasialschüler. Coblenz 1835. Halbleder-Band der Zeit. VI + 104 + (2) Seiten. Mit altem Namenszug.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.000,-


81044.    RAHBEK, BIRGITTE (red.). Når mennesket undrer sig. Vestlige tanker gennem 2500 år. 2. udgave. København 1997. 575 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


16897.    RICOEUR, PAUL. - Nøjgaard, Mogens. Litteraturens tid. Om Poul Ricoeur og den fortalte tids paradokser. København 1999. 91 sider. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 334).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


80157.    ROSENBERG, GÖRAN. Pligten, profitten og kunsten at være menneske. København 2005. 222 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


24915.    RUBIN, JERRY og ABBIE HOFFMAN. Gør det! Oversat af Claus Clausen, Janne Giese og Erik Thygesen. København 1972. 225 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


91529.    RØGILDS, FLEMMING. Den fascistiske lærestreg. Københavns Universitet, Institut for Kultursociologi, 1982. 249 sider. (Kultursociologiske Skrifter nr. 16). Lette brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


25415.    SARTRE, JEAN-PAUL. - Biemel, Walter. Jean-Paul Sartre. En dokumentation i tekst og billeder. Illustreret. København 1968. 211 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


6194.    SARTRE, JEAN-PAUL. - Cohen-Solal, Annie. Sartre 1905-1980. Bind 1-2. Illustreret. København uden år [1990-91]. 639 sider + illustrationer. Falmede rygge.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


16132.    SARTRE, JEAN-PAUL. - Krause-Jensen, Esbern. Den revolutionære Sartre. Omkring Jean-Paul Sartres venstresocialisme. København 1979. 280 sider. (Bibliotek Rhodos).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


91371.    SARTRE, JEAN-PAUL. - Thomsen, Hans Jørgen. Sartre. Århus 2001. 63 sider. (Alle tiders tanker).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


45024.    SAXE, POUL. Samfund og ideer i det gamle Grækenland. Illustreret. København 1963. Originalt papirbind. 301 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


35116.    SCHANZ, HANS-JØRGEN. Og om lidt er kaffen klar. Aarhus 1991. 143 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


56014.    SCHJELDERUP, K.H. og A.H. WINSNES. Den europæiske filosofi fra middelalderen til vor tid. København 1963. 282 sider. (Schønbergs kulturelefanter).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


14516.    SCHLEGEL, FRIEDRICH. - Grunnet, Sanne Elisa. Friedrich Schlegels bevidstheds-teori. København 1993. 246 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


26653.    SCHMIDT, LARS-HENRIK. Smagens analytik. Aarhus 1991. 125 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


79027.    --- Vejen til orden. København 1988. 115 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


82983.    SCHULTZ, ERIK. Frihed og bånd i menneskelivet. København 1998. 423 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


91067.    SCHWEITZER, ALBERT. Kulturens forfald og genrejsning. København uden år [1980]. 75 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


95997.    SEN, AMARTYA. Identitet og vold. København 2007. 184 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


66417.    SENECA, LUCIUS ANNAEUS. Philosophi opera, qvæ extant omnia: a Ivsto Lipsio emendata, et Scholijs illustrata. With engraved frontispiece (Justus Lipsius), title page and portrait (Seneca). With one engraved vignette and several woodcut initials in the text. Antwerpiæ, Ex Officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1605. Folio. Contemporary somewhat worn full vellum binding. (6) + XXXVI + 796 + 53 + (5) pages. Last leaf blank. With a few marginal tears. Two larger tears repaired. With a few loose sheets and worn endpapers. Some underlining and a minor hole to one leaf.
With the famous Plantin woodcut printers mark.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 3.500,-


92600.    SERGE, VICTOR. En revolutionærs erindringer. Bind 1-2. København uden år (ca. 1977). 533 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


79395.    SERRES, MICHEL. - Egholm, Jesper og Lyngsøe, Niels (red.). Mangfoldighed og syntese - perspektiver i Michel Serres´ filosofi. København, Det dansk Kunstakademi, 1998. 197 sider. Tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


81336.    SERRES, MICHEL. - Pallesen, Carsten. Djævelen og det dybe hav. Et teologisk essay om Michel Serres. Frederiksberg 1994. 163 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


67423.    SIBBERN, F.C. Efterladte Breve af Gabrielis. 1. udgave. København 1826. Original blå kartonnage med senere rygtitelfelt. XIV + 170 sider. Ryggen lidt slidt. Titelbladet lidt mørknet.
Eksemplar med vidner.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


57177.    --- Efterladte Breve af Gabrielis. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Schovsbo. København 1997. 151 sider. (Det danske Sprog- og Litteraturselskab). (Danske Klassikere).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


67025.    --- Udaf Gabrielis's Breve til og fra Hjemmet. + Efterladte Breve af Gabrielis. 3. udgave. København 1852-55. Samtidige halvæderbind. VIII + 239 + XII + 150 sider. Hjørner ganske svagt stødte.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


29833.    SIGGAARD JENSEN, HANS, OLE KNUDSEN og FREDERIK STJERNFELT (red.). Tankens magt. Vestens idehistorie. Bind 1-3. Illustreret. København 2006. Originale shirtingsbind. 2.468 sider. I original kassette.
Tekstredaktion: Claus Bratt Østergaard.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


29441.    SINNING, JENS ANDERSEN. Tale om nødvendigheden af filosofiske studier for den teologiske student - 1545. / Oration on the Philosophical Studies Necessary for the Student of Theology - 1545. Postscript by F.J. Billeskov jansen. Facsimile of the Latin edition, Ribe 1591, translated into English and Danish.Copenhagen 1991. Publisher's boards. 127 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


72909.    SIVERT NIELSEN, FINN og INGER SJØRSLEV (red.). Folkets repræsentanter. Et antropologisk blik på folketinget. Aarhus Universitetsforlag, 2002. 199 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


92520.    SKIRBEKK, GUNNAR og NILS GILJE. Filosofiens historie. Bind 1-2. København 1995. Originale papirbind. 380 + 384 sider. (Gyldendals Bogklubber).
1. Fra antikken til oplysningstiden. 2. Fra oplysningstiden til modernismen.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 225,-


9241.    SLØK, JOHANNES. Shakespeare og Kierkegaard. København 1972. 203 sider. (Berlingske Leksikon Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


44890.    --- Opdagelsen af mennesket. København 1996. 143 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


81810.    SLØK, JOHANNES og HANNE MARIE HOUKJÆR. Mennesket & Verden. København 1996. 188 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


80738.    SLØK, JOHANNES og KJELD HOLM. Begrebsforvirring. København 1995. 159 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73338.    SODE-MADSEN, HANS. Farlig ungdom. Samfundet, ungdommen og ungdomskommissionen 1945-1970. Aarhus Universitetsforlag, 2003. 242 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


94311.    SONTAG, SUSAN. - Sayres, Sohnya. Susan Sontag. The Elegant Modernist. New York / London, Routledge, 1990. 170 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


67626.    SPINOZA. Tractatus de intellectus emendatione / Ethica. Heidelberg, Carl Winters Universitætsbuchhandlung, ohne Jahr (um 1943?). Originaler Halbleinwand-Band ohne Schutzumschlag. 392 Seiten. (Sonderdruck aus Spinoza / Opera herausgegeben von Carl Gebhardt).
Text in latin und "Textgestaltung" in deutsch. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


37112.    SPINOZA. - Spinoza. Med indledning, oversættelse og noter af Oskar Hansen. København 1965. Originalt fableabind med smudsomslag. 208 sider. (De Store Tænkere. Berlingske Filosofi Bibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


92966.    STAMPE LUND, HENRIK, ANDERS PETERSEN, MORITZ SCHRAMM og RASMUS WILLIG (red.). Fordring på anerkendelse Århus 2006. 218 sider. Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


61946.    STERNBERG, ROBERT J. Måder at tænke på - tænkningens stil. Århus 2001. 191 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


86887.    STIDSEN, MARIANNE. Idyllens grænser. På sporet af en kritisk postmodernisme. København 2002. 430 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


7681.     STORE TÆNKERE I NYT LYS. Redigeret af Mogens Blegvad, Johnny Christensen, Franz From og Niels Thomassen. København 1962. 130 sider. (Folkeuniversitetets Bibliotek nr. 2).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


10196.    STORGAARD JENSEN, MADS. Dommedagsfesten - en kritik af tidens kulturpessimisme. København 2001. 291 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


37759.    STRINDBERG, AUGUST. Lille katekismus for underklassen. På dansk ved Edith Døssing Christiansen. København 1976. 54 sider. (Gyldendals Uglebøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


76606.    SVENDSEN, ERIK og HENRIK LJUNGBERG (red.). Ud af det moderne. Den kritiske tanke anno 2000. Enkelte illustrationer. Hellerup 2000. 293 sider. Let blyantsindstreget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


67101.    SVENDSEN, LARS FR.H. Hvad er filosofi? Århus 2003. 142 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


50055.    --- Kedsomhedens filosofi. Århus 2001. 204 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


93645.    --- Ondskabens filosofi. Oversat til dansk af Joachim Wrang. Århus 2002. 223 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


11533.    SØRENSEN, VILLY. Den Frie vilje. Et problems historie. København 1992. 107 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


57669.    --- Hverken - eller. Kritiske betragtninger. 2. oplag. København 1961. 245 sider. Lidt brugsspor. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


61148.    SØRLANDER, KAI. Om menneskerettigheder. Er en global etik mulig? København 2000. 170 sider. Blyantsindstreget. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


42225.    --- Under evighedens synsvinkel. Filosofiske undersøgelser. 1997. 199 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


59273.    --- Det uomgængelige. Filosofiske deduktioner. Med forord af Georg Henrik von Wright. København 1994. 168 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


5917.    THIELST, PETER. Latterens lyst. Det frigørende og distancerende grin. København 1988. 120 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


93646.    --- Det onde & Latterens lyst. To sider af mennesket. To idéhistoriske indføringer. Samlet udgave. København 2001. 287 sider. (Redaktion Filosofi). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


89047.    --- Sexualitetens idéhistorie - en grundbog. Helsingør 2011. 159 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


86357.    THOMSEN, HENRIK. Hvem tænkte hvad. Filosofiens Hvem-Hvad-Hvor. 4. udgave. Illustreret. København, Politiken, 1971. Originalt papirbind. 432 sider. Tilskrift foran. En anelse løs.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


13557.    THOREAU, HENRY DAVID. Civil lydighedsnægtelse og udvalgte breve. I udvalg og oversættelse ved Ingeborg Buhl. København 1968. 102 sider. (Hasselbalchs Kulturbibliotek nr. 267).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


50597.    --- Livet i Skovene. (Walden). 1. danske udgave. På dansk ved Ole Jacobsen. Forord af Jacob Paludan. Illustreret af Mads Stage. København, Kunst og kultur, 1949. Indbundet med originalt omslag i et smukt, privat halvlæderbind (Andrée & Thomsen). 405 sider. Med en minimal plet på forsnittet.
Signeret af Mads Stage.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 900,-


62716.    --- Livet i Skovene. (Walden). 1. danske udgave. På dansk ved Ole Jacobsen. Forord af Jacob Paludan. Illustreret af Mads Stage. København, Kunst og kultur, 1949. Indbundet med originalt foromslag i samtidigt halvlæderbind med lidt brugsspor. 405 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


73162.    THULE HANSEN, VAGN. Tegn og erkendelse. En introduktion til semiologi. København 1975. 73 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


10981.    THULSTRUP, NIELS. Akcept og protest. Artikler i udvalg. Bind 1-2. København 1981. 614 sider. Omslagene med lette brugsspor.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


58295.    THULSTRUP, NIELS (red.). Fra Platon til Hegel og fra Sokrates til Kierkegaard. Religionsfilosofisk antologi. Bind 1-3. 2. gennemsetet udgave. København 1980. 913 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


39575.    THURÉN, THORSTEN. Videnskabsteori for begyndere. 3. oplag. København 1995. 134 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


86168.    THYSSEN, OLE. Genkendelsens under. En lille bog om iagttagelse. København 2004. Originalt papirbind. 157 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


81948.    --- En mærkelig lyst. Om iagttagelse af kunst. København 1998. 382 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


26368.    TINGSTEN, HERBERT Nazismens og fascismens ideer. København 1967. 226 sider. (Gyldendals Uglebøger). Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


73313.    TORFING, JACOB. Det stille sporskifte i velfærdsstaten. En diskursteoretisk seslutningsprocesanalyse. Aarhus Universitetsforlag, 2004. 311 sider. (Magtudredningen).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


86322.    TORTZEN, CHR. GORM. Antik mytologi. Illustreret. København 2005. Originalt papirbind. 352 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


11137.    TRANØY, KNUT ERIK og HELLESNES, JON. Filosofi i vor tid. Tværsnit og perspektiv. København 1970. 144 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


59787.    TRENCHARD, JOHN and THOMAS GORDON. Cato's Letters or Essays on Liberty, Civil and Religious, and Other Important Subjects. Vol. I-IV. In two parts. Indianapolis, Liberty Fund, 1995. XXXVII + 1.018 pages. Paperbacks. One corner a little bumbed.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


42377.    TROTSKIJ, LEO. Den permanente revolusjon. Oslo, PAX Forlag, uden år. 141 sider. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


76327.    TUDVAD, PETER. Forbandelsen. [Roman]. 1. oplag. København 2013. 491 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


38222.    TUYNMAN, HANS. Provo. København 1966. 139 sider. Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


77565.    UNGER, ROBERTO MANGABEIRA. Politics. The Central Texts. Theory against Fate. Edited and introduced by Zhiyuan Cui. London / New York 1997. 464 pages.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


8561.    VICO, GIAMBATTISTA. - Catana, Leo. Vico og barokkens retorik. København 1996. 142 sider.(Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 328).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


25414.    de VOLTAIRE, FRANÇOIS-MARIE. Om Gud og mennesker. I udvalg og oversættelse ved Hans Nygaard. København 1968. 122 sider. (Hasselbalchs Kulturbibliotek nr. 275).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


5844.     VOR TIDS FILOSOFI: Engagement og forståelse. Redigeret af Poul Lübcke. 1. oplag. Illustreret. København 1982. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 432 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


36318.     VOR TIDS FILOSOFI: Engagement og forståelse. Redigeret af Poul Lübcke. 6. oplag. Illustreret. København 1996. Originalt papirbind. 432 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


78862.     VOR TIDS FILOSOFI: Videnskab og sprog. Redigeret af Poul Lübcke. Illustreret. København 1982. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 368 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


36349.     VOR TIDS FILOSOFI: Videnskab og sprog. 6. oplag. Redigeret af Poul Lübcke. Illustreret. København 1996. Originalt papirbind. 368 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


47135.     VOR TIDS FILOSOFI: Videnskab og sprog. 7. oplag. Redigeret af Poul Lübcke. Illustreret. København 1997. Originalt papirbind. 368 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


14616.    WEBER, MAX. From Max Weber: Essays in Sociology. Translated, edited and with an introduction by H.H. Gerth and C. Wright Mills. London/Boston 1970. 490 pages. (International Library of Sociology and Social Reconstruction). (A Routledge paperback). Previous owner's name. A few handwritten notes and a little underlining.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


92601.    --- Makt og byråkrati. Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier. 3. udgave. Utvalg og innledning ved Egil Fivelsdal. Oversat til norsk af Dag Østerberg. Oslo 2000. 223 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


45349.    --- Soziologische Grundbegriffe. 2., durchgesehene Auflage. Tübingen 1966. 44 Seiten. Sonderdruck.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


71068.    WEBER, MAX. - Mayer, J.P. Max Weber and German Politics. A study in political sociology. 1st edition. London 1944. Publisher's cloth binding with some wear to the dustjacket. 124 pages. Previous owner's stamp.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


50687.    WEISCHEDEL, WILHELM Forstå filosofferne. Fra Thales til Wittgenstein. København 1995. Originalt papirbind. 305 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


89459.    WEISSE, E.H. Ueber den gegenwärtigen Standpunct der philosophischen Wissenschaft. In besonderer Beziehung auf das System Hegels. 1. Ausgabe. Leipzig, Barth, 1829. Pappband der Zeit. (4) + 228 Seiten. Mit altem Namenszug.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.500,-


62727.    WHITMAN, WALT. Demokratiske visioner. På dansk ved Annette Mester. Forord af Villy Sørensen. København 1991. Originalt papirbind. 101 sider. (Gyldendals Kulturbibliotek). Gammelt ejerstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


92524.    WILLIAMS, JOHN TYERMAN. Peter Plys og de antikke mysterier. Illustreret. København 2002. Originalt papirbind. 199 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


5732.    WINSLØW, JACOB HILDEN. Videnskabelig hverdag - en sociologisk undersøgelse af forholdet mellem praksis og selvforståelse i emperiske videnskaber. Holte 1991. 294 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


95754.    WINTHER-JENSEN, THYGE. Undervisning og menneskesyn hos Platon, Comenius, Rousseau og Dewey. 2. udgave. 2. oplag. Illustreret. Akademisk Forlag, 1999. 228 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


22861.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. Forelæsninger & samtaler. Indledning af Brian Nygaard. Aarhus, Philosophia, 2001. 152 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


29358.    WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Fredriksson, Gunnar. Wittgenstein. Illustreret. København 1994. 262 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


88909.    WITT-HANSEN, JOHS. Filosofi. Enkelte illustrationer. København 1985. 363 sider. (Videnskabernes historie i det 20. århundrede). Forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


34824.    --- Kristen og marxistisk sameksistens? København 1979. 152 sider. (Ide og religion). Falmet ryg. Rest af prismærkat på foromslaget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


30398.    --- Strejftog i moderne filosofi. Bind 1-2. København 1961-63. Ialt 98 + 115 sider. (Folkeuniversitetets bibliotek nr. 1 og 3).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


86134.    ZERUNEITH, KELD. Træhesten. Fra Odysseus til Sokrates. En bevidsthedshistorie. 2. oplag. København 2002. 665 sider. (Gyldendals Bogklubber).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


79934.    AAGAARD, KNUD. Stenvenderen. 11 essays om tolkning. København 1994. 150 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


47127.    AAHAUGE, JAKOB og PELLE SCHIERUP. Terrorens anatomi. En interviewbog. Aarhus, Rosenkilde, 2007. 238 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-