Alle bøger i denne gruppe / All books in this group - Mandøes Antikvariat

Mandøes
   Antikvariat

     Nansensgade 43, kld.mf.
DK-1366 København K
Danmark

tel +45 33 14 33 95
fax +45 33 14 33 96
e-mail mandoes@mail.dk
    

Alle bøger i denne gruppe / All books in this group


36144.    AHLBÄCK, TORE (ed.). Old Norse and Finnish Religions and Cultic Place-Names. Based on papers read at the symposium on encounters between religions in old Nordic times and on cultic place-names held at Åbo, Finland on the 19th-21st of August 1987. Illustrated. Åbo 1990. 507 pages. Spine faded.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


99216.    ALBØGE, GORDON (udg.). Stednavne i Hanherred. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1991. 294 sider. (Danmarks Stednavne 21).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99222.    --- Stednavne i Ringkøbing Amt Bind 1-2 i tre dele. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1976-84. 650 sider. (Danmarks Stednavne 17, 1-2).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


78493.    APTE, V.S. The Student's Sanskrit-English Dictionary containing Appendices on Sanskrit Prosody and Important Literary and Geographical Names in the Ancient History of India. (For the use of schools and colleges). Delhi 1970. Publisher's cloth binding. 664 pages. Slightly loose.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


41812.    ARLAUD, OSCAR (red.). Bevingede Ord. De i det danske Tale- og Skriftsprog hyppigst anvendte Citater. 1. udgave. København 1878-81. I ét samtidigt halvlæderbind med lette brugsspor. 362 + 203 sider. Gammelt ejernavn. Småplettet på snittene.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


59814.    ASMUSSEN, JES PETER. The Khotanese Bhadracarysana. Text, translation, and glossary, together with the Buddhist Sanskrit original. With 15 plates. Copenhagen 1961. 97 pages + plates. (Hist. Filos. Medd. Dan. Vid. Selsk. 39, no. 2).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


89709.    BAKIR, A.M. Notes on Late Egyptian Grammar. A semitic approach. Warminster 1983. 134 pages. (An Introduction to the Study of the Egyptian Language vol. II).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


37883.    BANG, JØRGEN. Sproget vi bruger. København 1988. 95 sider. (Munksgaards sprogserie).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


98892.    BANG, JØRGEN og KAR HÅRBØL. Omvendt fremmedordbog. 1. udgave. København 1991. Originalt shirtingsbind uden smudsomslag. 249 sider. (Munksgaards ordbøger). Bindet let plettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


90949.    BECKER-CHRISTENSEN, CHRISTIAN og PETER WIDELL. Politikens nudansk grammatik. 2. udgave. 2. oplag. København 1996. Originalt papirbind. 191 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


67388.    BENNIKE, SOLVEIG, LISBETH NYBORG og METTE TRANGBÆK HAMMER. Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film. Bind 1-2. Illustreret. København, Dansklærerforeningens Forlag, 2008. 253 + 255 sider. Gammelt ejernavn.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


37382.    BENSON, MORTON, EVELYN BENSON and ROBERT ILSON (ed.). Engelsk sprogbrug. / The BBI Combinatory Dictionary of English. A guide to word combinations. Amsterdam/Philadelphia 1986. 286 pages. (Munksgaards ordbøger).
Text in English. Det danske islæt udgøres alene af smudsomslaget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


77868.    BERG MADSEN, KAI (red.). Kærlighedens ABC. Amorismer. Illustreret af Des Asmussen. København uden år. 12°. Med originalt omslag i pænt, privat papirbind med rygtitelfelt i skind (bindet sigenert Harry Larsen). 105 sider. Blindtrykt forlagsstempel.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


38548.    BERGSLAND, K. Samisk grammatik med øvelsesstykker. Oslo 1960. Originalt halvshirtingsbind. VIII + 126 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


48396.    BJERRUM, ANDERS og CHRISTIAN LISSE (udg.). Maribo Amts stednavne. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1954. 250 sider. (Danmarks Stednavne 11).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


35369.    BJERRUM, ANDERS (udg.). Stednavne i Århus og Skanderborg Amter. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1964. 243 sider. (Danmarks Stednavne 12).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


16863.    BOGAN, EVAN Københavns gadenavne...fra Kokkedal til Ishøj og Dragør til Værløse. 1. udgave. Illustreret. Lynge 1993. 306 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


83955.    --- Københavns gadenavne...fra Kokkedal til Ishøj og Dragør til Værløse. 2. udgave. Illustreret. Lynge 2003. Originalt papirbind. 340 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


24443.    BOISEN, BODIL WILLE. Hr. Hybenkradser - hvem var det? En Eponymordbog. Med enkelte vignetter. København 1994. 143 sider. Blyantsnoter.
Eponymer er ord, der har deres oprindelse i personnavne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


79020.    BORNEDAL, PETER. Speech and System. University of Copenhagen, 1977. Publisher's boards. 381 pages. (Museum Tusculanum).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


32164.    BREDSDORFF, JACOB HORNEMANN. Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi. Udgivet af Jørgen Glahder. København 1933. XVI + 212 sider. (Det danske Sprog- og Litteraturselskab).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


76536.     BREVVEXLING MELLEM N.M. PETERSEN OG CARL SÄVE. Et Bidrag til Skandinavismens og den nordiske Filologis Historie. Udgivet af Carl S. Petersen. København 1908. 198 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


54264.     BRØNDUMS DANSKE LOV. Redigeret af Maiken T. Derno, Iselin C. Hermann, Peter Poulsen, Jesper og Iben Tandgaard. Redigeret af Maiken T. Derno, Iselin C. Hermann, Peter Poulsen, Jesper Ryberg og Iben Tandgaard. Illumineret af Peter Hentze. København 2000. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 340 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


58543.     BRØNDUMS ENCYKLOPÆDI. 3. oplag. Illustreret. København 1994. Originalt papirbind med smudsomslag. 352 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


425.     BRØNDUMS ENCYKLOPÆDI. 4. oplag. Illustreret. København 1994. Originalt papirbind med smudsomslag. 352 sider. Smudsomslaget med lette brugsspor.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


28320.    BUGGE, AAGE med flere. Dansk-grønlandsk ordbog. København 1960. Originalt shirtingsbind. 739 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


5616.    BUHL, INGEBORG. Lumske ord og vendinger. Tysk. København 1968. 87 sider. (Hasselbalchs Håndbøger). Paperback.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


63076.    CHRISTENSEN, JOHNNY. Dansk-hindi / Hindi-dansk ordbog. 2. udgave. Special-pædagogisk forlag, 2004. 365 sider. Stød på bagomslaget.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


32204.    CLACKSON, JAMES and BIRGIT ANETTE OLSEN (ed.). Indo-European Word Formation. Proceedings of the Conference held at the University of Copenhagen October 20th-22nd 2000. University of Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2004. Publisher's boards. 423 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


77594.     DANSKE FOLKEMAAL. 1927-1999. Udgivet af Udvalg for Folkemaal. København 1927-1999. I hefter. Enkelte hefter mangler.
Årgang 1, hefte 1; 2, 1-8; 3, 1-8; 4, 1-8; 5, 1-8; 6, 1-8; 7, 1-2 og 5-6; 8, 1-8; 9, 1-8; 10, 1-4; 11, 1-8; 12, 1; 13, 1-8; 14, 1-8; 15, 1-8; 16, 1-8; 17, 1-8; 18, 1-8 + Tillæg; 19, 1-8 + Tillæg; 20, 1-8; 21, 1-2. 22, 1-2; Bind 23-41. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 1.000,-


86636.     DANSK-ENGELSK TEKNISK ORDBOG. 4. udgave. 3. oplag. København 2006. Originalt papirbind. 486 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


88773.    DAVIDSON, A.B. An Introductory Hebrew Grammar with Progressive Exercises in Reading Writing and Pointing. + Key to the Exercises. With explanatory notes. By John Mauchline. 26th and 3rd edition. Edinburgh 1989 and 1967. Publisher's cloth binding with dustjacket. 319 + 192 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


70968.    DEGEN, C.F. Bidrag til de etymologiske Undersøgelsers Theorie. Et Forsøg udgivet som Indbydelsesskrift til den forstaaende offentlige Prøve, som anstilles ved Viborg Kathedralskoles Sisciple, og tager sin Begyndelse a.c.d. 14de Septbr. Viborg 1807. 46 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


34193.    DINESEN, ANNE MARIE. Grundbog i semiotik. Forord af Per Aage Brandt. København 1994. 123 sider. (Akademisk Forlags Semiotikserie).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


18063.    ECO, UMBERTO. - Frandsen, Finn. Umberto Eco og semiotikken. Aarhus Universitetsforlag, 2000. 143 sider. (Spørg Aarhus).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


32216.    ELMEGÅRD RASMUSSEN, JENS. Selected Papers on Indo-European Linguistics. With a section on Comparative Eskimo Linguistics. Vol. 1-2. University of Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1999. Publisher's boards. 708 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


92781.    ERIKSSON, LEIF og KRISTOFFER LIND (red.). Verdens frækkeste citater. På dansk ved Mogen Wenzel Andreasen. København 2005. Originalt papirbind. 111 sider. Falmet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


101115.    FELLOWS JENSEN, GILLIAN. Scandinavian Settlement Names in the East Midlands. With maps. Copenhagen 1978. 406 pages. (Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning, nr. 16). Previous owner's initials on the front cover.
Med dansk resumé. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


76580.     FORTEGNELSE OVER STEDNAVNE I AMTERNE VEST FOR LILLEBÆLT. København 1985. 454 sider. Falmet ryg.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


90558.    FRIIS, L. og P. FREY. Store esperanto-dansk ordbog. Aabyhøj 1953. 268 sider. Knæk på bagomslaget.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


45743.    GALBERG JACOBSEN, HENRIK (red.). Danske dobbeltformer. Valgfri former i retskrivningen. Med efterskrift. København 1992. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 175 sider. (Dansk Sprognævns skrifter 18).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99024.    GALL JØRGENSEN, KELD. Betydningens grænser. Oversættelsesvidenskab og saga. København 1995. 252 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


102351.    --- Semiotik. En introduktion. København 1993. 188 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


79927.    GODAKUMBURA, C.E. Catalogue of Ceylonese Manuscripts. Illustrated. Copenhagen, The Royal Library, 1980. 4°. Publisher's cloth binding. LXVII + 321 pages + plates. (Catalogue of Oriental Manuscripts, Xylographs etc. in Danish Collections, vol. 1). Spine fadded.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


54286.    GRUNDTVIG, N.F.S. Danske Ordsprog og Mundheld. 1. udgave. København 1845. Samtidigt halvlæderbind, lidt slidte hjørner. 115 sider. Med Frithiof Brandts navnetræk. Lidt brunplettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


8634.     DET GRØNLANDSKE ATLAKVAD OM ATLES DØD. Gudrun, Gjukes datter, hævnede sine brødre og det belv kendt vidt omkring. Hun dræbte først Atles sønner og derefter Atle, brændte hallen og hele hirden. Derom handler dette digt. Fra oldislandsk ved R. Broby-Johansen. København, Hjorts Tryk, 1953. 12°. Upagineret.
Med håndskrevet hilsen fra oversætterens hustru, Aina Broby.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


79065.    GUPTA, SRI ANAND SWARUP (ed.). The Kurma Purana (with English translation). Fort Ramnagar, Varanasi, All-India Kashi Raj Trust, 1972. 4°. Publisher's cloth binding with slightly torn dustjacket. XL + V + 557 + 58 + 13 + 99 pages. Somewhat loose.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


99220.    HALD, KRISTIAN (udg.). Randers Amts stednavne. Bind 1-2. Galten Herred / Rougsø Herred. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1976-80. 206 + 83 sider. (Danmarks Stednavne 18, 1-2).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


14941.    HALLBERG, PETER. Den norrøne digtning. På dansk ved Claus Lund. København 1982. 221 sider. Exlibris.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


93816.    HANSEN, ERIK. Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger. Redigeret af Henrik Galberg Jacobsen og Henrik Jørgensen. København 2001. 325 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


80604.    HANSEN, LARS og MINE GÜN (under medvirken af Murat Alpar). Dansk-tyrkisk ordbog / Danimarkaca-türkçe Sözluk. 2. reviderede udgave. 1. oplag. Social-pædagogisk forlag, 1989. 328 sider. Tilskrift foran.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


76553.    HANSEN, AAGE Moderne dansk. Bind 1-3. København 1967. Originale shirtingsbind med smudsomslag. 373 + 460 + 550 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


18213.    --- Vort vanskelige sprog. København 1961. Indbundet med originalt omslag i privathalvlæderbind. 164 sider. Gammelt ejernavn også på skindet øverst ved ryggen på forpermen. Tilskrift foran.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


36576.     HÁVAMÁL. The Sayings of the Vikings. Translated from the original by Björn Jónasson. Reykjavík 1992. Publisher's cloth binding with dustjacket. 92 pages.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


90133.    HEINSIUS, THEODOR. Volkthümliches Wörterbuch der Deutschen Sprache mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung für Geschäfts- und Lesewelt. Band 1-4 in 5 Teilen. Hannover, Hahnsche Hofbuchhandlung, 1818-22. Gutes Exemplar in Ganzleder- Bände der Zeit mit goldgeprägten Rücken und je 2 Rückenschildern. Die Einbände nur sehr ring Berieben.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-


42811.    HELGASON, JÓN (udg.). Íslenzk fornkvæþi / Islandske Folkeviser. Bind 1-8. København 1962-91. (Editiones Arnamagnæanæ, Series B., vol. 10-17). Uopskårne.
Det udkomne. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-


77528.    HELLQUIST, ELOF Svensk etymologisk ordbok. Bind 1-2. 3. oplag. Malmö 1957. Originale halvshirtingsbind med lette brugsspor på smudsomslagene. 1.484 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


12017.    HJORTH, EBBA og KJELD KRISTENSEN (red.). Den danske ordbog. Bind 1-6. København, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2003-2005. Originale røde lærredsbind.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


99225.    HJORTH PEDERSEN, BIRTE og INGE WOHLERT (udg.). Svendborg Amts naturnavne. Bind I: Sunds Herred. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1970. 416 sider. (Danmarks Stednavne 15).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


644.    HOLCK, JAKOB POVL. Runer og romerskrift. Et studie i kulturel konvergens og nordisk literacy i tiden 0-1350 e.Kr. med basis i germanernes udvikling af runeskriften på baggrund af ét eller flere affabeter fra Middelhavslandene. Emnet belyses via udvalgte fund, og der lægges særlig vægt på de danske forhold. Illustreret. Speciale fra Københavns Universitet. 4°. 124 + XII + VIII sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


82315.     HOLLANDSK UDEN BESVÆR. En praktisk rejsepalør med gode råd og vink for turister. København 1957. 63 sider. (Høsts lommepalører).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


69756.    HOLMGÅRD, J.B. (red.). Den store citatbog. 2. udgave. København 1996. Originalt papirbind. 462 sider. (Bogklubben 12 bøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


58838.    HØEG, CARSTEN. Les Saracatsans. Une tribu nomade Grecque. Vol. 1-2. Copenhagen 1925-26. 311 + 212 pages.
c1. Étude Linguistique précédée d'une notice ethnographique. 2. Textes (contes et chansons), vocabulaire technique, index verborum. Thesis. Presentation copy. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 400,-


38480.    HÅRBØL, KARL, JØRGEN SCHACK og HENNING SPANG-HANSSEN. Fremmedordbog. 15. udgave. København 1997.Originalt shirtingsbind. 1.007 sider. (Munksgaards ordbøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


69177.     ISLANDSKE SAGAER. Bind 1-2. Oversat af N.M. Petersen. Introduktion af Palle Lauring. Illustreret af Povl Christensen. København 1998-99. Original2 papirbind. 418 + 435 sider.
1. Egils Saga. Njals Saga. 2. Laksdæla. Eyrbyggja. Vatnsdæla. Gisle Sursen. Gunløg Ormstunge. Gretter den Stærke. Kormak og Finborges Sagaer.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


13034.     DE ISLANDSKE SAGAER. Bind 1-3. 2. udgave. 2. oplag. Illustreret af Johannes Larsen. København 1965. 4°. Originale halvlæderbind. 320 + 315 + 361 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


36993.     DE ISLANDSKE SAGAER. Bind 1-3. 3. udgave. Illustreret af Johannes Larsen. København 1982. 4°. Originale halvfableabind med smudsomslag. 319 + 315 + 361 sider. (Gyldendals Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


76982.    JACOBSEN, LIS. Studier til det danske Rigssprogs Historie. Fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel. I. Lydhistorie. København 1910. Med originalt foromslag i samtidigt halvlæderbind. 276 sider.
Doktordisputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


92276.    JACOBSEN, LIS og ERIK MOLTKE. Danmarks Runeindskrifter. Registerbindet separat. København 1942. 4°. Originalt halvshirtingsbind. 106 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 500,-


13219.    JACOBSEN, M.A. og CHR. MATRAS.(ed.) Føroysk-donsk orþabók. 1. udgave. Tórshavn 1927-28. Halvlæderbind af hajskind. 469 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


76630.    --- Føroysk-donsk ordabók. Færøsk-dansk ordbog. 2. udgave. Tórshavn 1961. Originalt fableabind. XXXVI + 521 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


45337.    JESPERSEN, OTTO. Modersmålets Fonetik. 3. udgave. 3. optryk. København 1961. 196 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


64063.    JUNGE, JOCH. Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog; med en nordsiellandsk Ordbog. Ny udgave. København 1824. Lidt senere beskedent halvshirtingsbind med lidt brugsspor. 414 + (2) s. Lidt skjoldet og plettet. Enkelte blyantsindstregninger.
Denne "Ny udgave" ses ikke så ofte som 1. oplag (1798) eller det der blev kaldt "2. oplag" (1844).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


99215.    JØRGENSEN, BENT (udg.). Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Amager - Saltholm. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1995. 147 sider. (Danmarks Stednavne 22).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99212.    --- Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Sjællandsdelen. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 2006. 392 sider. (Danmarks Stednavne 25).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99218.    --- Stednavne i Københavns Amt. Smørrum Herred - Nordlige Del. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1990. 260 sider. (Danmarks Stednavne 20).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99219.    --- Stednavne i Københavns Amt. Smørrum Herred - Sydlige Del. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1988. 278 sider. (Danmarks Stednavne 19).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99210.    --- Stednavne i Roskilde Amt. Roskilde - Køge - Sømme Herred - Volborg Herred - Tune Herred - Ramsø Herred. Udgivet af Afdeling for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 2013. 292 sider. (Danmarks Stednavne 26).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99213.    --- Stednavne i Vestsjællands Amt. Slagelse - Korsør - Skælskør - Slagelse Herred - Vester Flakkebjerg Herred - Øster Flakkebjerg Herred (med dele i Storstrøms Amt). Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 2001. 252 sider. (Danmarks Stednavne 24).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra fjernlager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99214.    --- Stednavne i Vestsjællands Amt. Sorø - Ringsted - Alsted Herred - Ringsted Herred. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1997. 150 sider. (Danmarks Stednavne 23).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


20092.    KIRKEBY, PER. Vølvens spådom. Vqluspá. Dansk gendigtning ved Suzanne Brøgger. Illustreret med 10 originale, stentrykte litografier i dobbeltopslag af Per Kirkeby. København, Brøndum, 1994. 4°. [80] sider. Ganske lille stød ved foden af ryggen. Endvidere ganske let stød til nedeste hjørne af enkelte blade.
Nr. 26 af 240 nummererede eksemplarer, signerede af Per Kirkeby.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.000,-


83245.    KJØLLER, KLAUS. Aschehougs store bog om at holde tale. 2. oplag. København 2002. Originalt papirbind. 346 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


67153.    KONGSDAL JENSEN, OLE og OLUF M. THORSEN. Fonetik for franskstuderende. Københavns universitet, 1996. 254 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


21882.    KOUSGAARD SØRENSEN, JOHN (udg.). Odense Amts bebyggelsesnavne. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1969. 361 sider. (Danmarks Stednavne 14).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


26332.    --- Svendborg Amts bebyggelsesnavne. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1958. 312 sider. (Danmarks Stednavne 13).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99310.    KRISTENSEN, SUSANNE ANNIKKI. Grammatiske grundbegreber. Sætningen, ordet og sproget. Odense, Syddansk Universitetsforlag, 2011. 224 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


44492.    KRISTIANSEN, V. Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale. 2. meget forøgede udgave. København 1908. Med originalt foromslag i lidt senere shirtingsbind. 532 sider. Gammelt ejernavn Tilskrift på titelbladet.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


29803.    LARSEN, MARTIN. Tre essays om de islandske slægtssagaer. København 1961. 53 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


48869.    LAURITZEN, HENRY. Berømtheders sidste ord. Illustreret. Aalborg 1967. 38 sider.
Med dedikation fra forfatteren.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


98556.    LEGÅRD NIELSEN, PETER. Sex er nok kommet for at blive. Frække, sjove og eftertænksomme citater fra hele verden. København 2006. Kvadratisk. Originalt papirbind. 287 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


54329.    LETH, JENS. Dansk Glossarium. En Ordbog til Forklaring over det danske Sprogs gamle, nye og fremme Ord og Talemaader for unge Mennesker og for Ustuderede. Et Forsøg. Med en Fortale af Rasmus Nyerup. København 1800. Samtidigt halvlæderbind. X + 218 + (2) sider. Noget slidt ryg. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 450,-


80238.    LINDEGÅRD HJORTH, POUL (udg.). Sprog og tanke. Fire essays. København 1995. 112 sider. (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab).
Bidrag af Jørgen Rischel, Søren Egerod, Johnny Christensen og Per Øhrgaard. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


27845.    LUNDBYE, VAGN. Den kvindelige saga. 1. oplag. Illustreret af Ib Monrad Hansen. København 2011. Originalt papirbind med smudsomslag. 296 sider.
Vagn Lundbyes store epos om ti islandske sagakvinder.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


29351.    --- Det nordiske testamente. Bind 1-3. 1. udgave. Illustreret af Esben Hanefelt Kristensen. København 2007. Originale shirtingsbind med smudsomslag. 357 + 332 + 370 sider. I original kassette.
1. Gudernes gang på jorden. 2. Harniskklædte kæmper. 3. Mellem høje Odin og hvide Krist.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 650,-


88709.    MALMKJÆR, POUL. Det sku' jeg aldrig ha' sagt. Illustreret af Jens Hage. København 2000. 191 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


12727.    MALMKJÆR, POUL (red.). Udødelige ord. Kendte og ukendte menneskers sidste ord. København 1996. 132 sider. Blyantsmarkeringer i margin.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 60,-


73685.    MEYER, GUDRUN LUND. Farums veje. Hvem - hvor? Illustreret. Farums Arkiver og Museer, 1998. 4°. 119 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


88366.    MEYER, LUDVIG. Fremmedordbog. 8. udgave. København 1924. Fotografisk optryk samme sted 1970. Originalt papirbind med lette brugsspor på smudsomslaget. 1.184 + (3) sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


69982.    MOLDE, BERTIL (og Niels Ferlov). Dansk-svensk ordbok. 3. reviderede og udvidede oplag. Stockholm 1980. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 726 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


98415.    --- Norstedts dansk-svenska ordbok. 3. oplag. Uden sted og år. Originalt papirbind. 726 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


65656.    MÜLLER, PETER ERASMUS. Dansk Synonymik eller Forklaring af eenstydige danske Ord. 2. udgave ved. F.P.J. Dahl. Med forfatterens portræt. København 1853. Samtidigt halvlæderbind. LXXXVIII + 595 sider. Lidt brugsspor. Temmelig plettet.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


93797.    MUNCH-PETERSEN, VALFRID PALMGREN og ELLEN HARTMANN. Svensk-dansk ordbog. 1. udgave. København 1954. Originalt shirtingsbind. 1.198 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


92589.    MØLLER, P. (Havearkitekt og Landskabsgartner). Det bornholmske Sprog. Rønne 1918. Indbundet i et beskedent halvshirtingsbind med "Bornholmske Samlinger, 1.-3. Bind". Rønne 1906-08. 160 + 195 + 204 + 193 sider. Enkelte illustrationer. De to første blade revet løse. Plettet snit.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-


27557.    NIELSEN, NIELS ÅGE. Dansk dialektantologi. Bind 1-2. Odense 1978-80. Originale papirbind. 244 + 246 sider.
1: Østdansk og ømål. 2: Jysk.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


62025.    --- Danske runeindskrifter. Et udvalg med kommentarer. Illustreret. København 1983. 244 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99017.    --- Danske runeindskrifter. Et udvalg med kommentarer. 2. udgave. Illustreret. København 1994. 233 sider. Forlagsstempel.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


7817.     NJALS SAGA. Bind 1-2. Oversat af N.M. Petersen. Digtene ved Olaf Hansen. Illustreret af Povl Christensen. København 1970. I ét originalt fableabind med lille rift i smudsomslaget. 167 + 167 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


91186.     ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG. Bind 1-28. + Supplement. Bind 1-5. (Det udkomne). Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab 5. oplag. Fotografisk optryk af originaludgaven. København 1993-2005. Originale lyseblå lærredsbind. Bindene er ganske svagt afvigende i farven.
Denne udgave er i modsætning til de tidligere genoptryk IKKE nedfotograferet, men har bevaret originaludgavens oprindelige klummestørrelse, hvilket gør udgaven mere læselig og mere overskuelig.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.000,-


5238.     ORDBOG OVER DET DANSKE SPROG. Bind 28: Liste over forkortelser med en lydskriftstavle og en efterskrift. 2. oplag. København 1966. Originalt shirtingsbind med lidt slidt smudsomslag. 113 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


93184.    PEDERSEN ANNEGRETHE og BRITTA HANSEN. Den lille tegn-dansk ordbog. 243 basistegn. Illustreret. Døves Center for Total Kommunikation, 1982. Med spiralryg. 83 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


93703.    PENNICK, NIGEL. The Complete Illustrated Guide to Runes. Illustrated. Shaftesbury 1999. 4°. 192 pages. With handwritten notes.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


36709.     POLITIKENS FRÆKKE ORDBOG. Dansk - engelsk - fransk - hollandsk - italiensk - norsk - spansk - svensk - tysk. København 1997. 248 sider. (Politiken Pocket).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


94296.     POLITIKENS VISUELLE LEKSIKON. Gennemillustreret. København 1998. 12°. Originalt papirbind. 672 sider. (Bogklubben 12 bøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


28616.    RAVN, IB (red.). De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem. Illustreret. København 1994. 224 sider. (Samlerens Bogklub).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


96489.    REINHARDT, CARL. Ein arabischer Dialekt Gesprochen in 'Oman und Zanzibar. Grammatik, Laut- und Formenlehre der Sprache der Oman-Araber und ihrer Kolonie in Zanzibar nach praktischen Gesichtspunkten bearbeitet. Mit Originaltexten, Geschichten, Sprichwörtern und Kriegsliedern in der Umschrift. Mit Übersetzungen und Anmerkungen. Amsterdam 1972. Originaler Leinwand-Band. XXV + 428 Seiten.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


32957.    RIJCKAERT, A. Nederlands/engels - Engels/nederlands. Zutphen 1979. 578 pages. 8Thieme's zakwoordenboek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


49988.    SANDERSEN, VIBEKE. »Jeg skriver dig til for at lade dig vide«. Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen 1848-50. Bind 1-2. København 2003. Originale papirbind. 713 + 273 sider.
Doktordisputats. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


45452.     SANGEN OM BJOVULF. 2. udgave. I dansk gengivelse ved Andreas Haarder. København 2001. 163 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


90895.    SCHULTZ-LORENTZEN. Dictionary of the West Greenland Eskimo Language. Copenhagen 1927. XI + 302 pages. With old library stamps. Cover with signs of use.
Meddelelser om Grønland vol. 69.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 2.500,-


7072.     SIXTEEN TABLES OF THAI ALPHABETS CURRENT IN SIAM. Illustrated. Bangkok, Vajiranana National Library, 1914. 4°. No pagination. Slight soiling to margin. Previous owner's name.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


41212.    SJÖBERG, JONNY. Politikens Øreseundsordbog. København 2000. Originalt papirbind. 125 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


78608.    SKARDI, JÓHANNES AV. Donsk-føroysk ordabók. 2. udgave. Tórshavn 1977. Originalt fableabind. 591 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


104487.    SKAUTRUP, PETER. Det danske sprogs historie. [Bind 5:] Registre. København 1970. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 360 sider.
Registerbindet udkom først til 2. udgaven (1968-70).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


24573.    SKYUM-NIELSEN, PEDER. Fyndord. Studier i kortformernes retorik. Bind 1-2. Enkelte illustrationer. København 1992. Originale papirbind. 827 sider.
Disputats.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


45458.    SNORRASON, BRYNJOLF og KRISTIAN ARENTZEN. Sagaer. 1.-4. Samling. København 1849-50. Indbundet i 2 samtidige halvshirtingsbind med brug af de originale omslag på bindsiderne. 215 + 225 + 234 + 219 sider. Gammelt ejernavn på permerne. Lidt plettede.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 800,-


2652.    SNORRE STURLASON. Heimskringla. Bind 1-3. Oversat af Johannes V. Jensen og Hans Kyrre. København 1948. Med originale foromslag i originale halvlæderbind. 311 + 346 + 357 sider + 3 kort og 2 tavler.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 600,-


36720.    --- Kongesagaer. Oversat af Anne Holtsmark og Didrik Arup Seip. Illustreret. Stavanger 1975. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 758 sider. Gulnet ryg.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


12270.    SOYA, C.E. Sikkerhedsventilen. 42 strøtanker. Bogobjekt - Vifte med tekster og billeder. 1. oplag. København, Grafisk klub, 13 Cicero, 1972. (7,5 x 10,5 cm). Upagineret. Samlet med skrue øverst i højre hjørne.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


67905.    STAHL, NOCOLAI (red.). Hjaltelin Stahls ord bog for de i selskabet ansatte betydningsfuld ord. Illustreret. København 2013. Originalt halvshirtingsbind. 207 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 200,-


25911.     DEN STORE DANSKE ENCYKLOPÆDI. Indeks Bind 1-2. Chefredaktør: Jørgen Lund. København 2003. 4°. Originale blå fableabind. 654 + 628 sider.
Ordinærudgaven af de ofte manglende og meget væsentlige indexbind. Selve encyklopædien indeholder ca. 125.000 opslagsord. En person eller et begreb kan være omtalt i indtil flere artikler uden at være et selvstændigt opslagsord. I indexbindene, som supplerer med yderligere ca. 60.000 nye opslagsord, er alle disse ord selvstændige opslag og viser hen til de artikler i hovedværket, hvor informationen findes.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 800,-


45410.    SVABO, J.C. Dictionarium Færoense. Færøsk-dansk-latinsk ordbog. Bind 1-2. Udgivet efter håndskrifterne af Chr. Matras. København 1966-70. Originale shirtingsbind. 994 + 124 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 850,-


97788.    SØEBORG, H. og Einar Krog-Meyer. Spansk grammatik. Til undervisning og oversættelse. 2. udgave. København 1987. 294 sider. Gammelt ejernavn.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


16999.    SØNDERGAARD, GEORG. Danske efternavne. [Popularitet. Betydning. Oprindelse]. København 1991. Originalt papirbind. 144 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 75,-


50908.     SØNDERJYSKE STEDNAVNE. Bind III: Tønder Amt med Dele af Ribe Amt. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1933. Privat halvlæderbind. XVI + 672 sider. (Danske Stednavne nr. 5).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


39184.    SØRENSEN, KNUD. A Dictionary of Anglicisms in Danish. Copenhagen 1997. 4°. 405 pages. (Historisk-filosofiske Skrifter nr. 18 fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


78738.    THELLEFSEN, TORKILD og ANNE MARIE DINESEN (red.). Semiotiske undersøgelser. København 2004. 254 sider. (Gyldendals Bogklubber).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


73162.    THULE HANSEN, VAGN. Tegn og erkendelse. En introduktion til semiologi. København 1975. 73 sider. (Stjernebøgernes Kulturbibliotek).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 85,-


97658.    TURNER, MARK. Den litterære bevidsthed. En kognitiv teori om tankens og sprogets oprindelse. København 2000. 255 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


87151.     VEJLE AMTS STEDNAVNE. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1944. 190 sider. (Danmarks Stednavne 8).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


73860.     VIBORG AMTS STEDNAVNE. Udgivet af Stednavneudvalget. København 1948. 270 sider. (Danmarks Stednavne 9).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


3534.    VOGEL-JØRGENSEN, T. Ubevingede ord. Citater: Aforismer, definitioner, indfald, meninger, påstande, undren. Med vignetter af Dorte. København 1957. Originalt halvshirtingsbind med lidt slidt smudsomslag. (6 sider) + 686 spalter.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 175,-


87313.    VOGT, JUDITH. Gud Fader bevares. Hvad er det dog vi siger? Et skævt blik på levn fra fortids tro og overtro, skik og uskik. Illustreret. København 1998. 169 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 65,-


69867.     VØLVENS SPÅDOM. 3. udgave. Dansk gendigtning og forord ved Suzanne Brøgger. Illustreret af Pia Schutzmann. København 2002. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. Upagineret.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


83687.     VØLVENS SPÅDOM. Vqluspá.1994 2. udg. 2. udgave. Dansk gendigtning ved Suzanne Brøgger. Efterskrift af Vigdís Finnbogadóttir. København, Brøndum, 1994. Upagineret.
Med tekst på islandsk og dansk.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99223.    WEISE, LIS (udg.). Stednavne i Præstø Amt. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Københavns Universitet. København 1975. 290 sider. (Danmarks Stednavne 16).
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 250,-


66767.    WEST, MAE. Jeg er ikke nogen engel. Mae Wests fyndord. Udvalgt, oversat og kommenteret af Poul Malmkjær. Illustreret. København 1984. Kvadratisk 12°. 67 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 50,-


93817.    WIGFORSS, ERNST. Södra Hallands Folkmål. Ljudlära. Med 3 tabeller og to kort. Stockholm 1913-18. Samtidigt halvshirtingsbind. XIV + 781 sider. Enkelte æselører. Gammelt ejernavn. Note indsat foran.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 350,-


54465.    WINCHESTER, SIMON. Professoren og Galningen. En beretning om mord, sindssyge og tilblivelse af Oxford English Dictionary. København 1999. 224 sider.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 100,-


99407.    WINDFELD HANSEN, JOHAN og BIRTHE GAWINSKI. Dansk-spansk ordbog. 4. udgave. København, Munksgaard, 1996. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 903 sider. (Munksgaards ordbøger).  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 150,-


65346.    WULFF, JOHANNES (red.). Malurt og balsam. Tanker om livet og døden. København 1963. Med originalt omslag i pænt, privat halvlæderbind (bindet signeret Harry Larsen). 103 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 300,-


106154.    ZERUNEITH, KELD. Rævesletten. Og andre islandske omvej. Illustreret af Per Kirkeby. København 2009. Originalt shirtingsbind med smudsomslag. 193 sider.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 125,-


53990.     DEN ÆLDRE EDDA OG EDDICA MINORA. Bind 1-2. Oversættelse, indledning og kommentar ved Martin Larsen. København 1943-46. Med de originale omslag i to lidt umage, senere halvlæderbind. 263 + 350 sider. Gammelt ejernavn samt exlibris. Lille marginal skjold på de første blade af bind 1. Et ark løst.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 650,-


99205.     ØMÅLSORDBOGEN. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lollan-Falster, Fyn og omliggende øer. Bind 1-11 (A-Lindorm) (af formentlig 20) + Tillæg: Indledning, nøgler, forkortelser, kort. Udgivet af Institut for Dansk Dialektforskning, Københavns Universitet, 1992-2013. Originale shirtingsbind.
NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager.  Bestil/Order via antikvariat.net  DKK 750,-